Advokatfirmaet Energi & Miljø

Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet en standard for firmaets sagsbehandling og service – håndbog for sag og service. Følgende er standard:

 • De sætter os grundigt ind i kundens situation og behov
 • De skitserer løsninger, proces og pris i et let forståeligt sprog
 • De sikrer, at kunden løbende bliver orienteret om udviklingen i sagen
 • De følger op – også efter produktet er leveret

Det arbejder Advokatfirmaet Energi & Miljø med
Med såvel specialiseret viden om energi- og miljøretlige forhold som generel juridisk indsigt har de kompetencer til at løse en bred vifte af opgaver inden for energi- og miljøområdet. Advokatfirmaet Energi & Miljø bistår offentlige og private kunder med følgende:

 • Rådgivning
 • Myndighedsforberedende arbejde
 • Selskabsdannelse og omstruktureringer
 • Due diligence
 • Kontrakter og forhandlinger
 • Klage- og tilsynssager
 • Rets- og voldgiftssager

Energi & Miljø stiller derudover erfaring og viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. De underviser på masteruddannelsen i energi- og miljøret, KL’s miljøjura-uddannelse, affaldsjurauddannelsen, på temadage for DANVA og Dansk Fjernvarme, samt påCOK og Ferskvandscentrets kurser. De arrangerer derudover gerne individuelle kurser ud fra specifikke behov.

Advokatfirmaet Energi & Miljø skriver også bøger og artikler inden for deres fagområde samt bidrager til samfundsdebatten gennem høringssvar til ny lovgivning – i eget navn eller i forbindelse med bistand til deres klienter.

Advokatfirmaet Energi & Miljø
Aaboulevarden 49, 4. sal
8000 Aarhus
www.energiogmiljo.dk