Adding ApS

Adding Logo
.

Navnet “Adding” er engelsk nutidsform af “at lægge til”, og det Adding ApS lægger til er viden, værdi og ressourcer.  Adding betragter dem selv som en ekstra værdiskabende ressource, som virksomheder kan gøre brug af, når de har brug for en erfaren ingeniør eller maskinmester til at klare en særlig udfordring. Det kan være en spidsbelastning eller fordi det ikke er muligt at ansætte medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det kan også være, at man ikke ønsker at fastansætte, eller at man simpelthen har brug for friske øjne på en opgave.

Add Engineering
Adding er samtidig en sammentrækning af det engelske “add” og det danske “ingeniør”. Det er en opfordring til at benytte sig af det, de kan: De tilføjer ingeniørarbejde som en ressource i en kortere eller længere periode for at gøre en virksomhed endnu stærkere.

Deres setup er præget af LEAN-tankegangen, og der er ikke ofret ressourcer på noget, der ikke giver deres kunder værdi. Derfor er deres priser også meget konkurrencedygtige, og det vil altid være en overvejelse værd at lade dem udføre opgaven fremfor at løse den internt.

Baggrund
Adding er summen af de tre erfarne ingeniørvirksomheder ManConTec Industrirådgivning, SHK Consult og Engsig Engineering. Disse firmaer blev i 2012 fusioneret til ét for bedre at kunne udnytte den viden, der var blevet opbygget gennem mange år. Denne idé har vist sig at være bæredygtig, da der har vist sig store synergieffekter i at være samlet i ét firma, ligesom de nu kan håndtere betydeligt større opgaver, samt tilbyde deres kunder en meget bredere vifte af ydelser.

Adding er et konsulentfirma, der leverer konsulentydelser inden for de klassiske ingeniørdiscipliner som:
De kan hjælpe din virksomhed i en kortere eller længere periode, når du har brug for erfarne kræfter til din organisation eller til et projekt. De leverer de rette kompetencer og arbejder altid 100% i kundens interesse.

Adding ApS
Kong Georgs Vej 19
9000 Aalborg
www.adding.dk