Vattenfall Wind Power

Vattenfall
Vattenfall er 100 % ejet af den svenske stat og er en af Europas største producenter af elektricitet.

Vigtige fakta og nøgletal
Vattenfalls hovedprodukter er elektricitet, varme og gas. Indenfor elektricitet og varme arbejder de i alle led af værdikæden: produktion, distribution og salg. Indenfor gas arbejder de med salg. Derudover handler de også med energi.

Vattenfall producerer el og varme fra seks energikilder – vindenergi, kernekraft, naturgas, biomasse, kulkraft og vandkraft.

Alle deres aktiviteter stræber efter at skabe et afkast på markedets betingelser, samtidigt med at de er blandt markedets førende inden for udvikling af bæredygtig energiproduktion.

De primære markeder er: Norden, Tyskland og Holland.

Produktion baseret på seks energikilder
Deres aktiviteter er baseret på seks energikilder, hvilket er en af deres største styrker. Denne spredning gør dem meget fleksible, mindre sårbare og giver betydelige vækstmuligheder.

Deres seks energikilder er:

Forskning og Udvikling
Deres Forskning og Udvikling (R&D) er ansvarlig for at finde, udvikle og sikre implementeringen af værdiskabende tekniske løsninger, der kan understøtte virksomhedens strategiske behov. De arbejder med R&D inden for teknologiske områder som vindkraft, vandkraft, E-mobilitet, intelligente elnet, varme og biomasse.

Læs om deres arbejde indenfor forskning og udvikling

Fakta 2015:

  • Nettoomsætning: 164 510 mio. SEK (165 945)
  • Driftsresultat: -22 967 mio. SEK (-2 195)
  • Underliggende driftsresultat: 20 541 mio. SEK (24 133)
  • Elproduktion: 173,0 TWh (172,9)
  • Salg af elektricitet: 197,2 TWh (199,0)
  • Varmesalg: 22,6 TWh (24,1)
  • Gassalg: 50,7 TWh (45,5)

Samlet antal medarbejdere pr. 31. december: 28.567

 

Vattenfall Wind Power
Nordjyllandsværket, Nefovej 50
9310 Vodskov
www.vattenfall.com