Tech College Aalborg

Tech Colleges profilbillede
TECHCOLLEGE er en af de største erhvervsskoler i Danmark. De udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser (EUD) for unge mennesker, som ønsker at kvalificere sig til alt fra mekaniker eller frisør til it-supporter. Samtidig har de en stribe EUX-uddannelser til dem, der vil have både en håndværksfaglig uddannelse og studiekompetencer, ligesom de står bag Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX). De tilbyder desuden efter- og videreuddannelse for både ledige og ansatte i den private og offentlige sektor.

Samlet set har TECHCOLLEGE cirka 3600 fuldtidselever og omkring 600 ansatte. Deres uddannelsesfaciliteter fordeler sig på en række adresser:

  • Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg
  • Øster Uttrup Vej 5, 9000 Aalborg
  • Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg
  • C.A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg
  • Struervej 70, 9220 Aalborg Ø
  • Sigrid Undsets Vej 3, 9220 Aalborg Ø
  • Teglværket 2, 9400 Nørresundby
  • Lindholm Brygge 9, 9400 Nørresundby
  • Kirketoften 5, 9500 Hobro

TECHCOLLEGE blev grundlagt i 1805 som teknisk skole af en gruppe af byens fremtrædende håndværksmestre. I dag er skolen en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse og en direktion. Formand for bestyrelsen er Torben N. Christensen, og i spidsen for direktionen står direktør Michael Johansson.

Det er vigtigt for dem at have tætte relationer til den omverden, de uddanner til. Derfor knytter de bånd til lokale interessenter, f.eks. gennem advisory boards for forskellige fagområder, og de arbejder aktivt med lærer- og elevudveksling, skolepartnerskaber og pædagogiske udviklingsprojekter i hele verden.

De går meget op i at dele erfaringer med andre uddannelsesinstitutioner og opleve deres tilgang til faglighed og pædagogik, både her til lands og internationalt. Det udmønter sig i f.eks. sommerskoler for grundskoleelever, deltagelse i og træningsforløb op til DM i Skills og WorldSkills, tværfaglige undervisningsforløb med professionsskoler og internationale fagkonkurrencer på højt niveau. Alt sammen noget, der giver deres elever chancen for at dygtiggøre sig ud over det sædvanlige.

De arbejder kontinuerligt på at skabe attraktive, sunde lærings- og studiemiljøer for deres elever. Det gælder både de fysiske rammer, de virtuelle og de politiske i form af elevråd og Elevforum.

Tech College Aalborg
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg
www.tcaa.dk