Region Nordjylland

Regionens hovedopgave er det nordjyske sundhedsvæsen. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og tager sig også af specialiserede opgaver på det sociale område og i forhold til handicappede børn og voksne.

I Region Nordjylland ser de medarbejderne som deres vigtigste ressource. Det er medarbejderne, der er nøglen til, at de kan opnå deres mission om et god liv for alle nordjyder.

Et godt liv for alle nordjyder gælder både i det nordjyske sundhedsvæsen, i den regionale udvikling og i vores sociale tilbud og specialundervisning for borgere med særlige behov. De løfter de opgaver der kræver nordjysk sammenhæng og helhed på tværs af kommunegrænser.

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
www.rn.dk