Energicenter Nord

Energicenter Nord ApS er dannet i 90`erne af personer med mangeårig erfaring fra vindmøllebranchen i Danmark.   De beskæftiger sig hovedsagelig med udvikling af nøglefærdige vindmølleprojekter i Danmark såvel som udlandet

Deres speciale er bl.a at finde egnede sites for vindkraft, planlæge dem lokalt og sammen med lokale myndigheder sørge for den nødvendige behandling.

Deres primære funktion er som rådgivere i forhold til vindmølleprojekterne. De varetager alt i processen fra at finde egnede sites for vindkraft og lave lodsejeraftaler til at varetage de nødvendige myndighedstilladelser. De har med årene samlet en række kompetente samarbejdspartnere som sikrer et højt kvalitetsniveau i udførelsen af alt lige fra VVM-tilladelse til beton og jordarbejde. De er uafhængige i forhold til vindmølleproducent og laver derfor aftale med dem der matcher projekts behov og krav.

  • Lodsejeraftaler i form af køb eller leje af jord til vindmølle og vej
  • Fremskaffelse af det nødvendige planlægningsgrundlag, VVM, Regionplantillæg og lokalplan
  • Afholde informationsmøder i området, hvor der informeres om projektet
  • Anlæggelse af vejanlæg samt støbning af fundamenter
  • Net tilslutning samt el-arbejde i vindmølleparken
  • Opstilling af de nye vindmøller
  • Idriftsættelse og aflevering til interessenter

Deres primære formål er at betjene deres kunder og samarbejdspartnere på bedst tænkelige vis og samtidigt levere stærke, konkurrencedygtige og vedvarende energiløsninger.

Energicenter Nord
Kirkebyvej 8, Nors
7700 Thisted
www.energicenternord.dk