KT Elektric Aalborg A/S

KT Elektric

Med hovedkontor i Aalborg, afdelinger i København, Frederikshavn, samt løbende aktiviteter i hele landet, beskæftiger KT Elektric A/S mellem 100 og 130 dygtige og velmotiverede medarbejdere.

Firmaets kompetenceområder er service, automation, bygningsautomatik, industri, installation, kommunikation, låse, sikring, svagstrøm og nybygningsopgaver samt større El- &Teknikentrepriseopgaver over hele Danmark.

deres specialuddannede montører og teknikere kan som total-leverandør i både stærk- og svagstrøm påtage sig alle former for elinstallationer til industrien, det liberale erhverv samt på offentlige og private anlæg.

Med KT Elektric A/S som partner får du totalløsninger på el-opgaver fra skitseprojekt, økonomiske overslag, projektstyring og installation til aflevering med professionel dokumentation.

Til effektiv styring og udførelse af de enkelte projekter råder KT Elektric A/S over en række højt kvalificerede projektledere og teknikere, ligesom virksomheden naturligvis har egen kalkulationsafdeling, der sikrer deres kunder konkurrencedygtige priser.

Kvalitetssikring af KT Elektric A/S projekter er baseret på principkravene i ISO 9002. Kvalitetsstyringen af de enkelte projekter sker efter en kvalitetsplan, der beskriver de proces- og slutkontroller, som skal følges for at sikre opfyldelsen af specifikationer og kvalitetskrav. Kvalitetsplanen fastlægger endvidere organisation, ansvar og beføjelser for udførelsen af de enkelte entrepriser.

KT Elektric A/S er autoriseret efter Sikkerhedsstyrelsens Kvalitets Ledelses System (KLS), hvor såvel virksomhed som ledelse er autoriseret (virksomhedstype 1.3).


KT Elektric Aalborg A/S
Porsvej 6
9000 Aalborg
www.ktelektric.dk