idoc a/s

idoc

idoc er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som professionelt og effektivt løser alle former for dokumentationsopgaver fra koncept til færdigt produkt.

De leverer ydelser inden for maskinteknik, ingeniør-, elektriker- og konsulentydelser – og efterspørgslen er stor. Deres faglige kompetencer som rådgivende ingeniørvirksomhed er teknisk tegning og konstruktion, tegning af emner i 2D og 3D og opbygning af modeller som 3D konstruktioner, produktudvikling, statiske og dynamiske beregninger, visualisering samt ideudvikling.

idoc A/S
Nibevej 3b, 9000 Aalborg
www.idoc-eng.dk