pageImg

Om Hub North

Hub North, fagnetværket for vindenergi i House of Energy, er et norddansk netværk med målrettet profilering indenfor vindenergi

Aktørerne er virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien, direkte eller som underleverandører til større producenter.

Aalborg Havn, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Dansk Industri i Nordjylland, Invest in Denmark og Business Aalborg udgør netværkets bagland.

Netværket tæller over 230 virksomheder inden for vindmølleindustrien, heriblandt verdens største vingefabrik, testcenter og rigeligt med arealer. Det gør landsdelen til Danmarks mest oplagte klynge af virksomheder og forskningscentre med vindenergi som omdrejningspunkt. Virksomhederne i netværket samarbejder ved at kende og udnytte hinandens kompetencer og som geografisk industriklynge samarbejdes der også på tværs af landsdelene.

For leverandører af store vindmølledele er placeringen oplagt

Vindmøllevingerne er efterhånden blevet så store, at transport på landevejene er umulig. Her bliver kæmpe havnearealer en nødvendighed. En særlig vingevej er allerede bygget og går direkte fra Siemens i Aalborg Øst til havnen.

Nordjylland står stærkt som et af Danmarks og Nordeuropas førende centre for vindmølleindustrien

Det nordjyske erhvervsliv er skræddersyet til at indgå i klyngen House of Energy, der samler vindenergi virksomhederne. Viden og erfaring fra landsdelens mange værfter og store industrier er bygget op gennem generationer og er også tilgængelig for nuværende og nye aktører.

Den kommende arbejdskraft, der skal sørge for nyudviklingen, er også sikret. Aalborg Universitet er allerede storleverandører af ingeniører og forskere inden for vindenergi og vedvarende energi generelt. Tech College og andre læreanstalter tager sig af uddannelsen af den øvrige nødvendige arbejdskraft til det nordjyske kraftcenter inden for vindenergi.

Nordjylland har styrkepositioner på en lang række af nutidens samt fremtidens vedvarende energiteknologier, og har i den forbindelse lavet en sammenlægning af følgende nordjyske energinetværk og organisationer: FleksEnergi, CEMTEC, Hub North, Erhvervshus Nord, Norddanmarks EU-Kontor og Aalborg Universitet. Denne sammenlægning bliver fremover en del af et tættere samarbejde under en samlet energiplatform ved navn; House of Energy.