Kategoriarkiv: Nyheder

Har du nyheden? Så gør Hub North benarbejdet…

Har din virksomhed en nyhed, som kunne være interessant for netværket? Så tilbyder Hub North at foretage interviewet, skrive artiklen, få artiklen godkendt hos jer og efterfølgende lægge den på hjemmesiden.

Har du et spændende emne inden for eksempelvis indgåelse af samarbejde eller store ordrer, banebrydende produktudvikling, modtagelse af virksomhedspris, ansættelse af ny ledelse, udvidelse af kapacitet og faciliteter eller lignende?

Kontakt da Erhvervsjournalist Birgit Rostrup (40316913, biro@birgitrostrup.dk) eller Kommunikationsmedarbejder Alex Søgaard Moreno, Aalborg Kommune (9931 1580, asm@aalborg.dk) og hør mere om din mulighed for at præge nyhederne på hjemmesiden.

Millioner til vindmøllenetværk

12 millioner kroner skal fastholde og skaffe flere arbejdspladser indenfor vindmølleindustrien i hele den nordjyske region.
12 millioner kroner skal fastholde og skaffe flere arbejdspladser indenfor vindmølleindustrien i hele den nordjyske region.

Erhvervsnetværket Hub North for leverandører til vindmølleindustrien er nu en fast institution i det nordlige Danmark. De 12 millioner kroner, der skal bruges til den treårige startfase, er fundet og nu satser igangsætterne på en effektiv og permanent sammenkobling af alle vindmølleaktørerne i landsdelen.

En sammentømret klynge, som kender hinandens styrker og svagheder, er eneste chance for at gøre sig gældende i en branche med et barskt udskilningsløb og en benhård konkurrence på verdensmarkedet.

Hub North er et norddansk netværk med målrettet profilering indenfor vindenergi. Aktørerne er virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien, direkte eller som underleverandører til større producenter. Erhvervsnetværket har eksisteret som pilotprojekt siden marts i år og har allerede 80 medlemmer. Landsdelen skønnes at have op til 150 underleverandører til vindmølleindustrien.

Vækstforum

Vækstforum Nordjylland har bevilget den nødvendige halvdel, godt seks millioner kroner, til arbejdet med at bringe underleverandørerne sammen. De andre seks millioner kroner kommer fra Aalborg Havn A/S, Aalborg Samarbejdet, Aalborg Erhvervsråd, Aalborg Universitet, Erhvervskontorerne i Nordjylland, Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling med flere.

Erhvervs- og Byggestyrelsen skal formelt bevilge støtten, som Vækstforum indstiller.

Det forholdsvis store beløb til et enkelt projekt begrundede Vækstforum blandt andet sådan:

– ”Der er tale om et relevant projekt med stor nyhedsværdi. Det er første gang, der søges etableret et så omfattende netværk til fremme af vindenergi i regionen med deltagelse af virksomheder, universitet og det etablerede erhvervsfremmesystem.”

Pengene er starthjælp til de første tre år. Herefter forventes leverandørklyngen at være så etableret, at samarbejdet flyver af sig selv.

Borgmester Henning G. Jensen, formand for Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd, to af hovedsponsorerne, ser bevillingen som udtryk for, at der nu satses målrettet på en af Nordjyllands styrkepositioner.

– Med det projekt skaber vi grundlag for at etablere nogle af fremtidens arbejdspladser i Nordjylland.

Claus Holstein, formand i Hub North og administrerende direktør i Aalborg Havn, glæder sig over bevillingen og lover maksimal indsats for at bringe vindmølleaktørerne sammen til gavn for hele landsdelen og for hele den danske vindmølleindustri.

– Vi er ydmyge og takker Vækstforum for pengene, men samtidig er det også en bekræftelse på, at vores tankegang om sådan et netværk hele tiden har været rigtig.

Vækstforum regner med, at Hub North-projektet vil få beskæftigelsen indenfor vindmølleindustrien til at stige med 10 procent.

– Tallet gælder selve produktionen. Men det er en branche i vækst, så tallet bliver formentlig endnu højere, når vi medregner arbejdspladserne med akademikerne plus de folk, vi kommer til at tiltrække udefra, siger Claus Holstein.

Vi skal kunne ses

Hub North mærker allerede nu, at vindmølleleverandørerne finder hinanden og bruger hinanden bare på de få måneder, erhvervsnetværket har eksisteret.

– Det er vigtigt, at vi fastholder den udvikling. Og hvis de skal blive ved med at kunne finde hinanden, er det helt afgørende, at vi har et etableret netværk med et kompetent mandskab. Det her er så stort et projekt, at vi er nødt til at have folk i motorrummet hele tiden. Og det skal være ildsjæle, som er ansat på fuld tid og som brænder for området. Heldigvis har Vækstforum set det og accepteret, at faste folk og synlighed er nødvendigt for Hub North. Sådan arbejder netværker i andre regioner og ude i verden også, siger formanden Claus Holstein.

Selv glæder han sig især over, at udvalget også har testfaciliteter med på listen over arbejdsopgaver.

– For mig som formand er testfaciliteter et lille, særligt og kærligt barn. Vi arbejder jo sideløbende på at få opstillet 0 serie-møller i vores område, siger Claus Holstein.

Projektlederstillingen til Hub North er opslået.

Klimarapport lover kæmpevækst i vindindustrien

Klima

-Klimakommissionens rapport lover godt og viser, at vi i et erhvervsnetværk som Hub North ser rigtigt ved at satse stærkt og koncentreret på vindenergi.

Claus Holstein, formand i Hub North og administrerende direktør i Aalborg Havn, glæder sig over Klimakommissionens betænkning, som varsler massiv indsats på området for den vedvarende energi.

Fremtidens energi skal især komme fra vindmøller og biomasse, er budskabet fra kommissionen. Også selvom strømmen bliver dyrere, som kommissionens formand, professor Katherine Richardson, Københavns Universitet, understregede under offentliggørelsen den 28. september.

År 2050 er ifølge rapporten tidspunktet for frigørelsen af de fossile brændstoffer. Klima- og energiminister Lykke Friis bifalder Klimakommissionens anbefalinger, men er dog mere tilbageholdende med at lægge sig fast på en dato for den totale frigørelse af de fossile brændstoffer.

Ny tidsalder

– Jeg er ikke begejstret for tvang, men vi går ind i en ny energipolitisk tidsalder og vi må også gøre op med os selv, om pengene skal ud af landet ( til olielandene. Red.) eller om de skal blive her, sagde ministeren til TV2 News lige efter offentliggørelsen af betænkningen.

Hun hentydede til en sidegevinst i form af ”tusindvis af nye arbejdspladser” i Danmark”, hvis kommissionens anbefalinger følges op af lovgiverne og resulterer i en større satsning på den grønne energi i Danmark.

– Vi ser frem til, at Klimakommissionens anbefalinger bliver til virkelighed. Her står Jylland helt centralt og stærkt med Esbjerg i syd, Aalborg i nord og Århus i midten. Vi kan levere alle typer jobs og har for længst været på forkant med udviklingen indenfor vindenergi. Vi har infrastrukturen, havnene, forskningen og den industri, der skal til. Alene i Aalborg-området forudser jeg – uden at sætte tallet for højt – en vækst på 500 arbejdspladser i 2011 indenfor vindmølleindustrien, siger Hub North-formanden, Claus Holstein.

I 2009 udgjorde den danske vindmølleindustri 8,5 procent af hele den danske eksport. Beløbet svarede til 41,7 milliarder kroner.

Offshore-branchen vokser stærkt

Offshore Center Danmark har fået tildelt 27 millioner kroner af Syddansk Vækstforum under Region Syddanmark. Pengene er del af en samlet sum på 36 millioner kroner, som skal bruges på fem projekter til udvikling af offshore-branchen.

Offshore Center Danmarks har beregnet en vækst på 7000 danske offshore-stillinger i løbet af de næste 10 år. Det får antallet i branchen op på 20.000.

– Det er positivt, at der er en så stor tiltro til fremtiden, og det underbygger vores ambition om at skabe 7000 nye arbejdspladser i offshore-industrien inden år 2020. Danske virksomheder har kompetencen til at tage konkurrencen op om internationale opgaver, og vi gør et stort arbejde for at klæde mindre virksomheder på til at begå sig på et globalt marked, sagde direktør Peter Blach, Offshore Center Danmark på centrets årsmøde den 10. september.

250 danske virksomheder med tilsammen 13.000 ansatte arbejder i dag med olie, gas og havvindmøller.

Aalborg skal teste de nyeste vindmøller

Gamesa_400x219

Østerild bliver testcenter for vindmøller. Det kapitel er overstået og nu slår en stribe fremtrædende nordjyder til lyd for at trække et testcenter for de såkaldte 0 serie-møller til Aalborg. Det sker i et åbent brev til Miljøministeren, Klima- og Energiministeren, miljø- og planlægningsudvalget, energipolitisk udvalg og pressen. Opråbet har blandt andet været bragt som debatindlæg og reportage i Nordjyske Stiftstidende og kan også læses på Folketingets hjemmeside.

0 serie-møllerne er betegnelsen for den allerførste mindre serie af en ny mølletype, når den er klar til at blive testet i udfordrende omgivelser. Havnens spulefelter ved Nordjyllandsværket i Rærup og Vester Hassing betegnes af eksperter som oplagt for de kæmpestore møller. Her er vindforholdene uensartede på grund af terrænets ruhed. Hammer Bakker, Limfjorden og større byer som Aalborg og Nørresundby giver de rette forhold med kraftig vind fra forskellige retninger.

– Det er indlysende, at Aalborg hurtigt og vedholdende skal melde sig som værter for et testcenter for den slags nye møller. Det vil gavne landsdelen her og ikke mindst hele Danmark, at vi giver mulighed for afprøvning af de første møller i en serieproduktion, lyder det fra de ni underskrivere af det åbne brev.

Underskriverne er folketingsmedlemmer, universitetsforskere, erhvervsfolk, fagbevægelse, erhvervsorganisationer og Aalborg Havn.

De pointerer, at området ved Nordjyllandsværket i forvejen er udlagt til flere industriformål af tungere karakter og at området er øde efter danske forhold – uden at være betegnet som bevaringsværdig natur. Kun ganske få ekspropriationer kan komme på tale og den diskussion eller debat mener underskriverne, at man lige så godt kan tage med det samme.

Klik her for at se hele det åbne brev og underskriverne…..

Hub North: Anholt vindmøllepark en fordel for Nordjylland

Vingevej_400x219

Det er godt for den nordjyske vindmølleindustri og med stor sandsynlighed gavnligt for beskæftigelsen i regionen, at Dong Energy bygger verdens største vindmøllepark med cirka 114 møller ved Anholt.

Det vurderer udviklingskonsulent Flemming Eriksen, Hub North – det nordjyske netværk for vindmølleproduktion.

– Vi råder i Nordjylland over alle de kompetencer og produktionsfacilliter, der skal til for at bygge moderne, effektive hav-vindmøller. Derfor tror jeg, at mange nordjyske virksomheder får glæde af, at Siemens skal levere møllerne, siger Flemming Eriksen.

Det er Siemens Wind Power, der skal bygge de 114 møller. Møllervingerne skal produceres i Aalborg, mens nacellerne (møllehuset på toppen af tårnet med det styrende tekniske udstyr, red.) produceres på Siemens fabrikker i bl.a. Brande og Ølgod.

Ifølge Siemens selv køber de årligt for 3,3 milliarder kroner hos diverse underleverandører.

Hvem der skal levere fundamenterne vides endnu ikke, men Bladt Industri, Aalborg kunne være en mulighed.

Ernst & Young vurderer, at den ny havmøllepark vil skabe 6.000 nye job under opførelsen.

Ifølge Dansk Vindemølleindustri skaber hvert job i eksempelvis Siemens Wind Power mere end et job hos underleverandører i den danske vindmølleindustri.

– Hvor mange nye jobs, det samlet set kan give i Nordjylland, er svært at sige. Men vi har mange specialiserede virksomheder, der hver i sær bidrager til produktion, opsætning og vedligeholdelse af vindmøller, hvor end de er placeret, siger Flemming Eriksen.

En undersøgelse lavet af Hub North viser, at der i Nordjylland er 80 virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien – direkte eller som underleverandør. Dertil kommer forskning og udvikling, hvor Aalborg Universitet spiller en betydelig rolle.

Havmølleparken ved Anholt skal være klar til drift i 2013 og vil fuldt udbygget kunne producere, hvad der svarer til ca. 4 procent af Danmarks samlede energiforbrug.

Nicherne vinder

Hub North kom et godt stykke videre med at få ønsker og behov hos medlemmerne sat sort på hvidt på erhvervsnetværkets dialogmøde i Aalborg Kongres- og Kulturcenter den 9. juni.

De fleste af de 30 medlemmer plus en række andre interesserede deltog i netværksmødet, der også bød på indlæg ved klimaminister Lykke Friis.

– Jeg synes, det er utroligt flot, at vi allerede har 30 medlemmer i det nye erhvervsnetværk for vindenergi, men vi håber selvfølgelig, at tallet kan øges til 50 efter en dag som denne. Det vigtigste er dog, at de medlemmer, vi har, er aktive og gerne vil være med til at gøre en forskel, understregede Flemming Eriksen, konsulent i Hub North.

– Og så er det vigtigt, at vi får en meget konkret dialog med politikerne i stedet for nogle pip her og der.

Flemming Eriksen sagde til medlemmerne, at det foreløbig er gratis at melde sig ind, men at netværket på længere sigt får brug for finansiering.

Kjeld Kærgaard Jensen, erhvervskonsulent i Erhvervsafdelingen i Aalborg Kommune gennemgik finansieringsfaserne fra det nuværende pilotprojekt til næste fase, som løber fra den 1. juli og året ud. Her finansierer Aalborg Havn med 500.000 kroner, mens man søger blandt andre Vækstforum Nordjylland om de 20 millioner kroner, som hele projektet forventes at skulle bruge indtil udgangen af 2014.

– Jeg ønsker mig opbakning fra det politiske system. Et foretagende som Hub North kunne bruge en mentor, så resten af året kan passende bruges på at få overblik over vores venner i dette felt, sagde Claus Holstein, formand i Hub North og administrerende direktør i Aalborg Havn, på dialogmødet.

Mere hjælp til kunderne

Jakob Thang Nielsen, manager i Deloitte, fokuserede i sit indlæg på de næste 10-15 år i branchen for vindmølleaktører.

– Branchen er kendetegnet ved en kraftig vækst gennem årene og det vil der fortsat være. Kunderne er relativt få og meget store. Konsolideringen er i fuld gang. Er man en førende, global nichevirksomhed, så kan man blive en vindende spiller, siger Deloitte-manageren.

Et af hans hovedbudskaber er, at man skal hjælpe sine kunder i meget højere grad end tidligere.

– Det har stor strategisk værdi, at Opel i dag kan ringe og bestille en hel dørramme hos en leverandør. Tidligere bestilte bilfabrikkerne stålrammen, ruden, drejehåndtaget til vinduet og så videre hos en række forskellige leverandører. I kan også skabe strategisk værdi ved at spille sammen, sagde Jakob Thang Nielsen til Hub North-folkene.

De forskellige workshops var hurtigtarbejdende og præcise i tilbagemeldingerne. Hub North hjemmesiden udkommer snarest med et resumé, når forslagene er indsamlet.

Guldet er grønt

Veloplagt klimaminister gæstede det andet netværksmøde i Hub North.

Guldet_er_gront_400
 Klima- og energiminister Lykke Friis

– Guldet er ikke længere sort. Det er grønt. Og det kan hentes, hvis I kender jeres spidskompetencer og ved, hvad der efterspørges.

Klimaminister Lykke Friis var direkte overfor medlemmerne af det nye erhvervsnetværk, Hub North, da hun mødte dem onsdag den 9. juni i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Det var netværkets andet møde og allerede med et vigtigt besøg af landets øverstbefalende indenfor klima og energi.

Klimaministeren var nysgerrig efter at møde Danmarks nye klynge indenfor vindenergi havde på trods af et stramt program i det nordjyske indvilget i at møde det nye erhvervsnetværk.

– Det er vigtigt at få styrket de klynger, vi har rundt omkring i landet. Det er også ok at styrke sin egen klynge, bare der er en god balance mellem konkurrencen og samarbejdet med aktører i andre dele af landet. Hver enkelt klynge ved jo godt, hvor netop deres spidskompetence ligger, fastslog ministeren over for Hub North under mødet i Aalborg.

Lykke Friis virker ikke bekymret for, at hvert enkelt netværk kommer til at isolere sig med sin egen viden og egne produkter, men samtidig opfordrer hun til hele tiden at tænke i større fællesskaber.

Det vigtige for hende er, at Danmark hele tiden er førende på området.

– Vi har noget at byde på og vise frem indenfor klimarigtige løsninger. Det så jeg senest, da den russiske præsident Medvedev var på besøg og ønskede at se Green Lighthouse, Danmarks første offentlige CO2 neutrale bygning. Sidst vi havde besøg af en russisk præsident – det var Khrusjtjov i 1964 – lød ønsket på at se den ukendte soldats grav på Fyn, sagde Lykke Friis.

Løb forrest

– Vindenergi især bliver en krumtap indenfor energiforsyningen i Danmark. Det er også bydende nødvendigt af tre væsentlige grunde. Vi skal tænke på den langsigtede forsyningssikkerhed. CO2-udledningen skal nedsættes og så er vindenergien en investering i fremtidens vækst og konkurrence. Vindturbinerne er symbolet på fremtiden og vi skal løbe forrest i det grønne kapløb.

Klimaministeren lovede en plan parat inden årets udgang, men hun kom hverken med en pose penge og eller konkrete løfter om midler til at deltage i den grønne kapgang.

– Innovation og mod skaber vækst og arbejdspladser. Støtteordninger er ikke nok. De grønne ideer skal udklækkes

Prisen for og på den vedvarende energi var et tilbagevendende tema for både Hub North-medlemmerne og gæsten, Lykke Friis.

– Forbrugerne skal have mest mulig strøm for pengene, ja, erkendte klimaministeren overfor en af spørgerne. Det er et interessant spørgsmål og vi går også med seler og livrem i ministeriet og laver mange analyser. Vedvarende energi er ikke gratis og ikke nødvendigvis billigt. Men status quo, altså de fossile brændstoffer, er bestemt heller ikke billigt.

Østerild må ikke skræmme

Havvindmøller contra landmøller blev også et gennemgående tema.

Lykke Friis var bramfri:

– Det batter unægtelig mere at banke havvindmøller op.

Det fik en spørger til at efterlyse mere opbakning til møllerne på land, også af hensyn til kommunerne, der planlægger placeringer. Ministeren blev opfordret til ikke at lade sig skræmme af den ophedede Østerild-debat, fordi ”den jo var sket i huj og hast”.

– Man skal selvfølgelig lære af den proces og ikke lade sig skræmme. Der bliver også flere møller på land, men der bliver flest på havet. Vi skal bevare den folkelige opbakning, fastslog ministeren.

Aalborg Universitet fik en hjemmeopgave med fra mødet. En af deltagerne i delegationen fra universitetet foreslog et eksperimentarium, hvor for eksempel planlægning og procedurer indenfor forskning, udvikling og produktion af vindindustrien kan fastlægges.

– Kan Aalborg Universitet fikse det? spurgte ministeren.
– Ja, selvfølgelig kan vi det, lød svaret.

– Danmark skal være en grøn IQ-magnet. Vi skal have større dansk markering på uddannelse. Der vil være et godt brohoved, siger Lykke Friis.

Klimaministeren sluttede af med at bedyre, at hendes ministerium sammen med skatteministeriet er ved at kigge på en revision indenfor lovgivningen omkring afgifterne.

Testcenter for vindenergi på Lindø

Poul Nyrup Rasmussen
Poul Nyrup Rasmussen

Hvis alt går vel, bliver der i løbet af de næste tre-fire år bygget et stort testcenter til havvindmøller på Lindø-værftet.

Testanlægget bliver et af verdens største på området og kommer til at koste 250-300 millioner kroner. Planerne er netop blevet besluttet på et bestyrelsesmøde i Lindoe Offshore Renewables Center (LORC).

Bestyrelsen har godkendt en samarbejdsaftale med Risø DTU, som i forvejen er eksperter i vindenergi.

Centeret, som kaldes en testbænk, bliver bygget i en af Lindøværftets mellemstore haller, der ligger tæt ved kajen.

-Testbænken gør det muligt for os i Danmark at beholde vores førerposition inden for vindkraft. Jeg er meget glad for, at den bliver en del af vores test- og demonstrationscenter på Lindø, siger Poul Nyrup Rasmussen, formand for LORC.

Testbænken skal give virksomheder og forskere mulighed for at teste dele til vindmøller under forhold, der kan sammenlignes med en placering til havs. Der vil være mulighed for at håndtere vindmøller op til 10 megawatt. De største i dag er på 3,5 megawatt.

-Og vi har allerede indbygget en mulighed for senere at gå højere op i størrelse, siger Poul Nyrup Rasmussen.

Opbygningen af centret sker gradvist over cirka tre år.

Kilde: fyens.dk

Klima- og energiminister Lykke Friis besøger Hub North

Klima- og energiminister Lykke Friis
Klima- og energiminister Lykke Friis

Hub North, Erhvervsnetværket for vindmøllevirksomhederne vindmølleindustrien i det nordlige Danmark får fornemt besøg på det første sit netværksmøde onsdag den 9. juni. Klima- og energiminister Lykke Friis har sagt ja til at møde de 29 nordjyske medlems-virksomheder i Hub North samt andre interessenter fra vindmølleindustrien.

Ministeren besøger samme dag en række forskellige virksomheder indenfor energisektoren og holder indlæg for vindmølleaktørerne kl. 12 i Hub North i Aalborg Kongres og Kultur Center. Her finder i øvrigt hele netværksmødet sted.

Flemming Eriksen, som arbejder med at opbygge erhvervsnetværket Hub North, glæder sig over, at Lykke Friis har givet tilsagn om deltagelse i netværksarrangementet d. 9. juni.

– Det betyder meget for hele arbejdet med Hub North netværket, at klima- og energiministeren kommer og giver et indlæg på vores næste netværksmøde. Ministerens prioritering bekræfter, at vi har gang i noget interessant og spændende, som har potentiale til at udvikle sig til noget stort inden for vindmølleindustrien i Nordjylland og resten af landet, siger Flemming Eriksen.

Kig under ”Kommende aktiviteter” for at se hele programmet for netværksmødet.

Aalborg Havns spulefelter oplagte til testcenter

I en kronik i Jyllands Posten og et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende bevæger Claus Holstein, Aalborg Havns administrerende direktør, sig direkte ind i den ophedede debat om en placering af et kommende testcenter for vindmøller. Han foreslår en oplagt og tilsyneladende overset mulighed på de store øde arealer omkring Vattenfall ved Rærup ud til Limfjorden.

Ifølge havnedirektøren kan Østerild i Thy slippe for vindmøllerne, for de kan placeres på havnens to spulefelter omkring kraftværket, Vattenfall, ved Vester Hassing og Rærup nord for Limfjorden. Her er havnen med til at råde over arealer på i alt 125 hektar. Og her er flere tekniske installationer samlet i forvejen, lossepladser, kraftværk og spulefelter.

Området er landdepoter for oprensningssedimenter, altså materiale fra havnebassiner og sejlløb, som gennem tiderne er blevet indspulet for at holde sejlrenden i Limfjorden fri. Området er kæmpe stort og for længst udlagt til industri. Vind er der rigeligt af. Flere store vindmøller er allerede blevet opsat foran værket de senere år.

Hele området har de seneste 50 år været udlagt til forskellige formål indenfor den grovere industri. Ekspropriationerne, diskussionerne og borgerbevægelserne har været der for længst.

Havnedirektøren foreslår flere udnyttelser på samme tid. Derfor bør der efter hans mening indrettes et oplevelsescenter sammen med testcentret. Så kunne der være turistinformation og måske rundvisninger.

Forslaget vakte straks debat. 25 indlæg med kommentarer til forslaget er kommet ind på siderne under jp.dk. De fleste partsindlæg opfordrer myndighederne til at gå videre med at få undersøgt forslaget fra havnedirektøren i Aalborg. Enkelte afviser dog enhver tanke om et testcenter til lands, også hvis det bliver på et øde sted som spulefelterne ved Limfjorden.

Klik her for at se kronikken i Jyllands Posten og debatindlægget i Nordjyske Stiftstidende.

Vingevej taget i brug

Vindmøllevinger transporteres på den nye vingevej
Vindmøllevinger transporteres på den nye vingevej

De første lange vindmøllevinger har været på hjul på vingevejen, som Siemens Wind Power vingefabrikken i Aalborg Øst har bygget sammen med Aalborg Havn.

Den specielle en kilometer lange vingevej har været 1½ år undervejs og er nu klar til at fragte de lange hvide mølleblade i glasfiber.

– Vi skal undgå de offentlige veje mest muligt og ideen med den særlige vej er, at vi skal kunne køre direkte ned til havnen for at få skibet vingerne af sted, siger Søren Kringelholt, direktør for vingefabrikkerne i Siemens Wind Power.

Transporten går dog ikke glat igennem endnu.

– Vores foreløbige transporter er lidt et forsøg og foregår med en gummiged. Manøvren lige nu går ud på, at vi får udviklet noget bedre udstyr til at trække vingerne ned til havnen, siger vingedirektøren.

Han forudser, at vingerne også kommer på jernbaneskinner.

– I USA måtte vi bygge en speciel jernbanestation ved vores fabrik. I Aalborg har vi allerede et jernbanespor på havnearealerne, så det er bare med at få de formelle ting på plads og få det udnyttet. Jeg er overbevist om, at vi både kommer til at bruge lastbil og tog til den fremtidige vingetransport. Det vil også være miljømæssigt forsvarligt, siger Søren Kringelholt.

Nordjysk forventning til ny grøn alliance

Nordjylland er repræsenteret i den nye forening ”Alliancen for Grøn Offshore Energi”, som skal skabe et samlet forum på landsplan, hvor der udveksles synspunkter og opdateres viden på højeste faglige niveau indenfor grøn offshore energi, herunder vindmøller. Hovedformålet er, at Danmark hele tiden sikrer sig positionen som den teknologisk førende nation på netop det felt.

Foreningen blev oprettet i februar 2010 af Region Syddanmark. Vækst, beskæftigelse og eksport er hovedemner. Aktørerne skal samarbejde om at finde helhedsløsninger, som er egnede til eksport.

Manøvren går ud på at sammentænke de forskellige medlemmers projekter. Igangsætning og videreudvikling af projekterne bør også i højere grad end tidligere finde sted i fællesskab for at sikre mest mulig EU-støtte.

Initiativet og den bredeste repræsentation i foreningen kommer foreløbig fra Region Syddanmark, men nordjyske aktører indenfor vindenergi og netværket, Hub North, ser frem til, at den nye grønne, nationale alliance kommer til at virke for hele landet og også er med til at hente EU-midler hjem til Nordjylland.

EU-miliarder til vindenergi

– Det her er en konkurrence mellem lande. Ikke mellem forskellige danske regioner.

Jan Hylleberg er direktør i Vindmølleindustrien og en af hovedtalerne på Hub North Kick-off-mødet den 8. marts, hvor Nordjylland lanceres som kraftcenter indenfor vindenergi. På forhånd advarer han om indbyrdes dansk konkurrence.

Vindenergi har altid været et dansk adelsmærke indenfor udviklingen og eksporten. Danmark har siddet på den teknologiske førerplads, men nu trues positionen udefra. Alle lande er blevet interesserede i vindkraft og også i selv at producere den. Det skønnes, at der de næste ti år vil blive investeret 150 milliarder euro alene i nye havvindmøller og bølgeanlæg i Europa. Det betyder igen op mod en kvart million arbejdspladser.

Alle kæmper om at komme i betragtning.

– I Danmark har virksomhederne måske været vant til, at vi altid var de bedste og så var det naturligt med indbyrdes konkurrence. Det hele foregik jo i Danmark alligevel. Det er stadig godt med intern kommerciel konkurrence til en vis grad, men vi skal blive bedre til også at samarbejde. Ellers taber vi til Norge, Tyskland, England og alle de andre. Ingen skal alene gå efter EU-milliarderne, for der arbejdes hurtigt og benhårdt i udlandet på at få del i de samme midler, siger Jan Hylleberg.

Bladt Industries indgår milliardordre

Bladt Industries
Bladt Industries

175 fundamenter til første etape af verdens største havvindmøllepark London Array. Sådan lød ordren til Bladt Industries. Virksomheden bød på den og fik den.

Milliardordren er den største i Bladt Industries’ historie og er med til at fastholde virksomhedens position som markedsleder indenfor fundamenter til havvindmøller.

Med underskriften er Bladt Industries også sikker på, at der er arbejde nok til virksomhedens nye millioninvestering i nye valsefaciliteter, som netop er taget i brug.

Havvindmølleparken, London Array, bliver den hidtil største i verden med en samlet kapacitet på 630 MW. Parken vil kunne forsyne 472.000 husstande, når den står færdig 20 km ud for kysten ved Kent og Essex i England.

Bladt Industries har tidligere fabrikeret 91 fundamenter sammen med Aarsleff/Bilfinger Berger i forbindelse med Horns Rev 2 i 2008.

– Vi har udviklet et projektsetup, der effektiviserer processerne i vores projekter og som gør, at vi forbliver attraktive partnere og ser flere af vores kunder komme igen, siger administrerende direktør Peter Rindebæk.

– En ordre af denne størrelse giver en stabil projektafvikling de næste par år, men vi har stadig kapacitet til at servicere nye såvel som eksisterende kunder, siger Bladt-direktøren.