Kategoriarkiv: Videninstitutioner og testcentre

Marcod

MARCOD Logo Webpage DK

MARCOD er et maritimt center, der styrker og faciliterer de maritime virksomheder, netværk og kompetencer i et internationalt anerkendt maritimt miljø. Deres mål er at skabe vækst i Det Blå Nordjylland samt formidle viden om den maritime branche. De agerer klyngesekretariat og udviklingsressource for de maritime virksomheder og netværk i regionen. MARCOD tilbyder forskellige services såsom maritim sparring, forskning og branding.

MARCOD blev etableret i 2010 og er organiseret som en fond med støtte fra Vækstforum, Region Nordjylland, Business Region North Denmark, nordjyske kommuner og havne samt Lauritzen, ENV og Den Danske Maritime Fond.

MARCODs mål er at øge væksten i maritime virksomheder:

 • Økonomisk vækst
 • Vækst i beskæftigelsen
 • Vækst i kompetenceniveauet

Vision:
MARCOD skal være et anerkendt nationalt videnscenter der skaber en erhvervsøkonomisk drivkraft i den maritime serviceindustri i Danmark

Mission:
Sammen med dig vil de skabe bæredygtig vækst og udvikling til gavn for dig og alle i Danmark

MARCOD
Kattegat Siloen
Silovej 8, 1. sal
9900 Frederikshavn
www.marcod.dk

AAU – Center for logistik

AAU_logistik

Center for Logistik (CELOG) er et videns- og forskningscenter på Aalborg Universitet.  CELOG’s mission er at fokusere og styrke forskningen inden for logistik og samtidigt hjælpe virksomheder og institutioner med at optimere deres logistik internt og eksternt i forsyningskæden.

Logistik er meget mere end transport
Logistik bruges i mange sammenhænge som et synonym for transport, hvilket ikke er retvisende for CELOG’s måde at anskue området på. Rent teknisk vælger CELOG at kalde sit forskningsområde for Industrial Operations & Supply Chains som applikeres på domæner som den offentlige sektor, transport-, sundheds-, og servicesektoren.

Forskning på center for logistik
CELOGs forskning består i at fokusere og styrke Aalborg Universitets forskning inden for logistik, så universitetet og CELOG både i ind- og udland kan positionere sig som Danmarks førende. Centrets forskning inkluderer bl.a. forskningsprojekter som primært koncentrerer sig om videreudvikling af værktøjer og teknikker til analyse, planlægning, optimering, sporing og integration.

Erhvervslivet er CELOG’s forskningslaboratorium
CELOG’s aktiviteter er stærkt udadvendte og indbyder til flere typer samarbejde med virksomheder og institutioner. Forskningsmetoderne er tilpasset erhvervslivet, fordi det er her, viden om logistik og supply chain gør mest gavn.

Centret udskiller sig fra så mange andre ved ikke kun at analysere, hvad problemet er. Det undersøges også, hvorfor problemet opstår, og derved findes en løsning, som kan hjælpe virksomhederne fremover. Generelt stræber CELOG efter, at forskningen skal være så tilgængelig for erhvervslivet som muligt, og derfor udføres langt de fleste projekter med involvering fra private virksomheder og offentlige institutioner.

Virksomheders samarbejde med center for logistik
Et samarbejde med CELOG kan for virksomhederne eksempelvis medvirke til at styringsmæssige parametre som sporbarhed, leveringstid, leveringssikkerhed og fleksibilitet forbedres. Udviklingsprojekterne udvikles med henblik på forbedring af vare- og informationsflow, større kapacitetsudnyttelse, samt forbedringer i forretningsprocesser, planlægning og integration, både internt og eksternt i forsyningskæden.

Center for Logistik
Fibigerstræde 14
9220 Aalborg Øst
www.celog.aau.dk/

Syddansk Universitet


Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME), dækker forskningsområder og aktiviteter med fokus på miljø- og ressourceøkonomi, landdistriktsforskning, sport og eventmanagement, kultursociologi, købsadfærd og innovation

IME driver de samfundsvidenskabelige uddannelser i Esbjerg: Bachelor og kandidat i Erhvervsøkonomi, Sport og Event, Sociologi, og i samarbejde med Aalborg Universitet bachelor- og kandidatuddannelser i Miljø og Ressource Management, og Risk and Safety Management uddannelsen.

Omdrejningspunktet for forskningen er den strategiske og anvendte forskning. De samarbejder ofte med det omgivende samfund, hvilket både kommer til udtryk i form af forskningsprojekter og i uddannelserne. De udfører også rekvireret forskning for Søfartsstyrelsen samt i regi af Center for Landdistriktsforskning (CLF) for Erhvervs- og Vækstministeriet.

Syddansk Universitet, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi
Niels Bohrs Vej 9
6700 Esbjerg
www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/i_miljo_og_erhvervsoekonomi

AAU – Inst. for Elekt. Systemer

AAU_electronicSystems

Instituttet for Elektriske Systemer er med over 300 ansatte et af Aalborg Universitets største institutter. Instituttet er internationalt anerkendt for særligt dets bidrag til Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT).

Forskningen og undervisningen ved instituttet har fokus på elektrisk ingeniørvidenskab fordelt på fem aktivitetsområder.

Instituttets succes – både som kilde til ny forskning og som grundlag for mange menneskers daglige arbejde – drives af et fælles værdigrundlag. Forudsætningen for dette er en grundantagelse om, at instituttet danner både professionel og social/organisatorisk ramme for de tekniske aktiviteter, og her er det vigtigt at være bevidst omkring at skabe en balance mellem tekniske udfordringer og menneskelig tillid. Værdigrundlaget er tredelt:

Åbenhed og respekt – Der skal være plads til professionel udvikling med hensyntagen til den enkelte medarbejders og studerendes motivation og engagement.

Innovation og kreativitet – Begge dele skal være i front både professionelt og organisatorisk, idet der altid stræbes efter at skabe ny viden samt basis for at implementere denne i samfundet.

Synlighed og anvendelighed – Instituttets viden har kun værdi hvis det er anvendeligt for de studerende, nationale og internationale kollegaer og samfundet, hvilket afhænger af instituttets synlighed.

Institut for Elektroniske Systemer
Frederik Bajers Vej 7
9220 Aalborg Øst

www.es.aau.dk

Aalborg Universitet – Matchmaking

AAU tilbyder en palette af samarbejdsmuligheder, som i lige så høj grad henvender sig til små og mellemstore virksomheder som til store. Fra samarbejde med studerende omkring projekter eller praktik, over netværksdannelser mellem forskere og praktikere (omkring specifikke fagområder), muligheder for at gøre brug af universitetets laboratoriefaciliteter – til mere forpligtende samarbejder omkring forskning og udvikling. For blot at nævne nogle af mulighederne. Fællestrækket er det videnskabelige fokus og en tilgang, der i langt de fleste tilfælde sikrer udbytte for både virksomhed og forsker.

AAU Matchmaking
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst
www.match.aau.dk

AAU – Inst. for Mekanik & Produktion

AAU_mechManufacturingEngineering

Institut for Mekanik og Produktion (M-Tech) er et innovativt forsknings- og undervisningsmiljø på Aalborg Universitet. Instituttets opgave er at skabe viden om mekanisk og produktionsrelateret ingeninørvidenskab på områder som industriel produktion og mekaniske systemer for derpå at overføre denne viden til studerende, samfundet, forbrugere og virksomheder.

Profil
Forskningen og undervisningen på instituttet er rettet mod produktionsforhold i den private og den offentlige sektor og indeholder elementer som produktion, materialeforskning, logistik, IT, organisation, produktudvikling, automation og mekanik.

Instituttet er således enormt interdisciplinært. Variationen i arbejdsområder åbner op for mange muligheder for samarbejde med den omgivende verden. Det har også betydning for forskningssamarbejder med virksomheder af international standard.

Faciliteter på M-Tech
Instituttet råder over flere laboratorier med moderne udstyr inden for opskæring, svejsning, computerintegreret produktion, plastik, test og karakterisering af materialer som polymerer, metal, keramik og meget mere.

Institut for Mekanik og Produktion
Fibigerstræde 16
9220 Aalborg Øst
www.m-tech.aau.dk

FORCE Technology

Force Technology logo

FORCE Technology er en førende teknologisk rådgivningsvirksomhed. De tilbyder rådgivning og service på energiområdet, olie-/gasområdet, det maritime område og inden for fremstilling, service og infrastruktur.

Det, der gør deres services unikke, er, at de understøttes af en række teknologier og faciliteter samt uddannelse og træning, der gør dem i stand til både at rådgive om og løse konkrete problemstillinger. Deres forretning tager udgangspunkt i ni fagområder med hver deres specialviden og kompetencer; deres specialister samarbejder, når opgaven kræver det, i tværfaglige projektteams. Det skaber størst mulig værdi for dig som kunde og betyder, at du altid får den mest kvalificerede løsning.
De 9 fagområder:

 1. Energi, materialer & svejsning
 2. Integrity management
 3. Maritime services
 4. Inspektion & prøvning
 5. Måleteknik, kemisk analyse, miljø & ledelsessystemer
 6. Sensor & NDE innovation
 7. Certificering
 8. SonoSteam
 9. Uddannelse, træning & kurser.

De er i dag en international virksomhed med datterselskaber i Sverige, Norge, Kina, Singapore og de Forenede Arabiske Emirater; en udvikling, der i høj grad er resultatet af deres ønske om at kunne understøtte deres kunder på de markeder, de befinder sig på.

FORCE Technology
Niels Jernes Vej 2-4
9220 Aalborg Øst
www.forcetechnology.dk

AAU – Inst. for Energiteknik

energy technology

It is the Department’s aim to teach and carry out research at the highest level within the field of Energy Engineering. Moreover, their mission is to produce graduates at Bachelor, Master and PhD levels at an internationally recognised standard. The Department of Energy Technology produces new scientific knowledge, furthering the interests of both Industry and Danish society in general.

Four different companies have established divisions at the Department of Energy Technology and they are Vestas Wind Systems, kk-electronic, R&D, Wavestar and Danfoss Drives. This facilitates closer cooperation between industry and the university from which both research and education may benefit. In addition, the companies have easy access to offering scholarships and student jobs, and, as they are close to the students, they have the opportunity to recruit excellent working power. Likewise, the students benefit by having easy access to cooperation partners for their projects.

 


Institut for Energiteknik
Pontoppidanstræde 111
9220 Aalborg Ø
www.et.aau.dk

BLAEST – Blade Test Centre A/S

blaest

Med mere end 30 års erfaring er BLAEST en førende udbyder af vindmøllevingetests og spiller en afgørende rolle for deres kunder, idet de tester, om nye vingetyper har den fornødne styrke og holdbarhed til at modstå vind og vejr i møllens fulde levetid ift. gældende designstandarder. I testcentret foretages en række prøver og analyser såsom stivheds-, trætheds- og statiske tests.

Testcentret er på nuværende tidspunkt i stand til at håndtere vinger på 80+ m, og der er endog planer om at etablere faciliteter med plads til 100 m lange vinger, såfremt efterspørgslen opstår.

Som en ekstra service er BLAEST samtidigt også i stand til at foretage tests on-site for kunder på både det danske og det internationale marked.

BLAEST – Blade Test Centre A/S
Landdybet 10
9220 Aalborg Ø
www.blaest.com

AAU – Inst. for Planlægning

planlægning

Instituttets arbejdsområde omfatter samfundsudvikling og planlægning i bred forstand og spænder således fra de samfundsvidenskabelige sider af samfundsudviklingen (teknologiske, miljømæssige, internationale og forvaltningsmæssige aspekter), over fysisk planlægning, sektorplanlægning og arealforvaltning til tekniske discipliner som landmåling og kortlægning.

Institut for Planlægning hører under Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

 

Institut for Planlægning
Vestre Havnepromenade 5
9000 Aalborg
www.plan.aau.dk

AMU Vest

AMU Vest

Virksomheder er forskellige
Ingen virksomheder er ens, så det er AMU-Vest’s kursusformer heller ikke.

De er Vestjyllands førende center for voksen- og efteruddannelse og en af deres vigtigste opgaver er at sikre en bred vifte af uddannelsestilbud tilpasset det lokale erhvervsliv. De har udviklet deres kursusformer, så de i endnu højere grad matcher erhvervslivets behov for fleksible og individuelt tilpassede løsninger på et højt fagligt niveau. Samtidig har de bevaret de mere langsigtede, traditionelle uddannelsesforløb til virksomheder der trives bedst med den form.

Med den øgede fleksibilitet i kursusformerne føler de sig mere end nogensinde rustet til at leve op til de krav, som virksomhederne stiller til dem.

Hos AMU Vest vil dine medarbejdere opleve et miljø der er præget af dygtige formidlere, en høj grad af deltagerindflydelse, åbne kommunikationsveje og enestående muligheder for at udveksle viden og etablere faglige og sociale netværk med andre kursister. Det er medarbejdernes kompetencer der skaber udvikling, vækst og øget konkurrenceevne for den enkelte virksomhed.

Derfor er AMU-Vest med til at styrke erhvervslivet hver gang en kursist forlader centret.

Mission
”AMU-Vest vil – med et arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk sigte – udvikle og udbyde de ydelser til efter- og voksenuddannelsesområdet, som kunderne til enhver tid efterspørger – i den udstrækning det understøtter centerstrategien samt politisk fastsatte mål for voksen- og efteruddannelsesindsatsen”.

Vision
”AMU-Vest vil være anerkendt som betydende samarbejdspartner for energisektoren – når det gælder uddannelse og efteruddannelse af kortuddannede”.

Indsatsområder
AMU-Vest arbejder med sikkerhed og miljø som et markant og højtprioriteret indsatsområde. Det handler for dem om, at de som leverandør til brancher med fokus på sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø, skal sætte en høj standard og bidrage til at nuværende og kommende medarbejdere understøtter en sådan sikkerhedskultur. Der arbejdes målrettet med denne proces.

AMU-Vest vil som institution afspejle en typisk arbejdspladskultur: De har et voksenmiljø, hvor deres forskelligartede brancheområder skal ligne det, man som medarbejder møder på en arbejdsplads. Derfor er dét at skabe praksisnær læring i øjenhøjde deres erklærede mål. Det er et klart indsatsområde at fastholde et bredt og varieret udbud af uddannelser som afspejler det arbejdsmarked, de betjener.

Som repræsentant for voksen- og efteruddannelsessystemet og som værtsinstitution for et VEU-center vil AMU-Vest være ambassadør for, at både unge og voksne opnår de bedste muligheder for at dygtiggøre sig ved hjælp af efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det er således også et indsatsområde for AMU-Vest at påvirke den løbende debat om, hvordan de former og udvikler arbejdsmarkedet og arbejdsstyrken bedst muligt til gavn for områdets virksomheder såvel som den enkelte. AMU-Vest og VEU-center Vest vil fortsat være proaktive medspillere for arbejdsmarkedets parter.

AMU Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
www.amu-vest.dk