Kategoriarkiv: Rådgivere

Adding ApS

Adding Logo
.

Navnet “Adding” er engelsk nutidsform af “at lægge til”, og det Adding ApS lægger til er viden, værdi og ressourcer.  Adding betragter dem selv som en ekstra værdiskabende ressource, som virksomheder kan gøre brug af, når de har brug for en erfaren ingeniør eller maskinmester til at klare en særlig udfordring. Det kan være en spidsbelastning eller fordi det ikke er muligt at ansætte medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det kan også være, at man ikke ønsker at fastansætte, eller at man simpelthen har brug for friske øjne på en opgave.

Add Engineering
Adding er samtidig en sammentrækning af det engelske “add” og det danske “ingeniør”. Det er en opfordring til at benytte sig af det, de kan: De tilføjer ingeniørarbejde som en ressource i en kortere eller længere periode for at gøre en virksomhed endnu stærkere.

Deres setup er præget af LEAN-tankegangen, og der er ikke ofret ressourcer på noget, der ikke giver deres kunder værdi. Derfor er deres priser også meget konkurrencedygtige, og det vil altid være en overvejelse værd at lade dem udføre opgaven fremfor at løse den internt.

Baggrund
Adding er summen af de tre erfarne ingeniørvirksomheder ManConTec Industrirådgivning, SHK Consult og Engsig Engineering. Disse firmaer blev i 2012 fusioneret til ét for bedre at kunne udnytte den viden, der var blevet opbygget gennem mange år. Denne idé har vist sig at være bæredygtig, da der har vist sig store synergieffekter i at være samlet i ét firma, ligesom de nu kan håndtere betydeligt større opgaver, samt tilbyde deres kunder en meget bredere vifte af ydelser.

Adding er et konsulentfirma, der leverer konsulentydelser inden for de klassiske ingeniørdiscipliner som:
De kan hjælpe din virksomhed i en kortere eller længere periode, når du har brug for erfarne kræfter til din organisation eller til et projekt. De leverer de rette kompetencer og arbejder altid 100% i kundens interesse.

Adding ApS
Kong Georgs Vej 19
9000 Aalborg
www.adding.dk

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet en standard for firmaets sagsbehandling og service – håndbog for sag og service. Følgende er standard:

 • De sætter os grundigt ind i kundens situation og behov
 • De skitserer løsninger, proces og pris i et let forståeligt sprog
 • De sikrer, at kunden løbende bliver orienteret om udviklingen i sagen
 • De følger op – også efter produktet er leveret

Det arbejder Advokatfirmaet Energi & Miljø med
Med såvel specialiseret viden om energi- og miljøretlige forhold som generel juridisk indsigt har de kompetencer til at løse en bred vifte af opgaver inden for energi- og miljøområdet. Advokatfirmaet Energi & Miljø bistår offentlige og private kunder med følgende:

 • Rådgivning
 • Myndighedsforberedende arbejde
 • Selskabsdannelse og omstruktureringer
 • Due diligence
 • Kontrakter og forhandlinger
 • Klage- og tilsynssager
 • Rets- og voldgiftssager

Energi & Miljø stiller derudover erfaring og viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. De underviser på masteruddannelsen i energi- og miljøret, KL’s miljøjura-uddannelse, affaldsjurauddannelsen, på temadage for DANVA og Dansk Fjernvarme, samt påCOK og Ferskvandscentrets kurser. De arrangerer derudover gerne individuelle kurser ud fra specifikke behov.

Advokatfirmaet Energi & Miljø skriver også bøger og artikler inden for deres fagområde samt bidrager til samfundsdebatten gennem høringssvar til ny lovgivning – i eget navn eller i forbindelse med bistand til deres klienter.

Advokatfirmaet Energi & Miljø
Aaboulevarden 49, 4. sal
8000 Aarhus
www.energiogmiljo.dk

MOST Consulting

most consulting

MOST Consulting is an experienced partner in the offshore wind business.

MOST Consulting delivers extensive know-how and project management to offshore wind farm projects. Both in the planning, tendering and execution process.

It is evident that a thorough and experienced planning and preparation of any offshore project can save up to many folds on budgets eventually!

With the large hands-on experience gained directly in several offshore wind farm projects so far, MOST Consulting can assist you and your business partners finalize your project, on time and on budget.

MOST Consulting
Fuglesangs Allé 49C
8210 Aarhus V
www.mostconsulting.dk

Shape IT A/S

SHAPE leverer IT løsninger, der udvikler intelligente virksomheder.

SHAPEs intelligente IT løsninger indsamler din virksomheds data og gør den tilgængelig i real time. De udvikler, sælger, leverer og supporterer alt fra standard ERP / NAV baserede og licenserede Microsoft-systemer til deres egne kundespecifikke programmer og webapplikationer. Deres mål er – via tilgængelighed, overblik og intelligente IT løsninger i absolut høj kvalitet – at udvikle især mindre og mellemstore virksomheder og organisationer, så de opnår en nemmere og mere effektiv hverdag.

SHAPE blev oprindeligt stiftet i nordjyske Pandrup den 1. april 2002 af en gruppe erfarne og kompetente IT-medarbejdere – både projektledere, konsulenter og udviklere, som alle tidligere havde arbejdet sammen i flere professionelle sammenhænge.

Siden da har SHAPE haft stor succes med at udvikle intelligente IT løsninger i høj kvalitet til virksomheder landet over, der alle ønsker en nemmere og mere effektiv hverdag. I dag har SHAPE sine aktiviteter tæt på Aalborgs havnefront og tæller nu – ud over en række strategiske partnere, også en stab på i alt 12 dygtige og energiske medarbejdere.

Shape IT A/S
Gasværksvej 44
9000 Aalborg
www.shape-it.dk

Atkins Danmark A/S

Atkins
Atkins is one of the world’s most respected design, engineering and project management consultancies. They build long-term trusted partnerships to create a world where lives are enriched through the implementation of their ideas.

Plan
From cost and risk planning, feasibility studies and logistics to impact assessments and stakeholder engagement activity, they plan every aspect of their clients’ projects.

Design
Atkins designs intellectual capital such as management systems and business processes; physical structures such as office towers, schools, aircraft, bridges and highways; and also advanced technology systems such as biometric scanners and superfast broadband networks.

Enable
Their clients entrust them with the management of projects, people and issues – ensuring that deadlines are met, costs are controlled and success is delivered.

Their skills lie in the expansive area of infrastructure – the wiring of society – encompassing buildings; land, sea, and air transport; information communications and security systems; and utilities (including energy and water); as well as in their experience of working for a broad range of clients, including national and local governments as well as the commercial sector. The social and environmental framework of their work is crucial, and they view all their projects in the context of the communities in which they are delivered.

Atkins Danmark A/S
Fuglevænget 9
9000 Aalborg
www.atkinsglobal.com

MRINetwork Lohbus Search Group

MRINetwork Lohbus Search Group er en personale- og rekrutteringsvirksomhed med speciale i leder- og specialistrekruttering samt søgning, evaluering og andre HR serviceydelser primært til energisektoren. De stræber efter at være den foretrukne rekrutteringspartner for kunder og kandidater ved at matche top kandidater til attraktive jobmuligheder og gøre både mennesker og organisationer i stand til at nå deres mål. De dedikerer deres arbejde til at opnå højere individuelle, sociale og forretningsmæssige resultater. Det er deres mission at kunne identificere, udvikle og matche de bedste kandidater til de mest attraktive jobmuligheder indenfor energiindustrierne. Udover rekrutteringsydelser tilbyder MRINetwork Lohbus Search Group komplimentære ydelser herunder annonceret søgning, personprofilanalyser, baggrundstjek, databasesøgning, uddannelseskontrol, rekrutteringsprocesrådgivning, interviews, referencekontrol, genplacering, karriererådgivning, løn- og brancheanalyser.

MRINetwork Lohbus Search Group
Majsmarken 1
9500 Hobro
www.lohbus.com

Sauer Roldskov Advokatfirma

sauer roldskov advokatfirma
Sauer Roldskov er et højt specialiseret advokatfirma, der rådgiver inden for sektoren vedvarende energi i Danmark og internationalt.
De yder rådgivning til alle led inden for sektoren vedvarende energi, herunder til leverandører, energiselskaber, banker, investorer, rådgivere, projektejere og projektudviklere. Gennem erfaring og specialisering har de opbygget et branchekendskab og netværk, der kombineret med høj faglighed tilfører deres klienter værdiskabende løsninger.

Rådgiverne hos Sauer Roldskov har betydelig international erfaring og tætte internationale relationer til førende juridiske, finansielle og tekniske rådgivere.

Sauer Roldskov Advokatfirma
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
www.sauerroldskov.com

Initia a/s

initia blev etableret i 1987 som en konsulent- og uddannelsesvirksomhed der af omgivelserne – og her ikke mindst kunderne – skulle opfattes som en relevant og positivt anderledes samarbejdspartner.

Formålet var og er fortsat at medvirke til at sikre kvalitativ og kvantitativ vækst for danske og udenlandske virksomheder og organisationer. Dels gennem aktiv deltagelse i virksomhedernes og organisationernes hverdag og processer – og dels ved at tilbyde situationstilpassede kurser og uddannelsesforløb. Alt sammen noget der virkelig skulle gøre en forskel.

Men ikke nok med det. initia’s ydelser skulle prismæssigt være påvirket af en ydmyg holdning til faste omkostninger som for eksempel brede marmortrapper og messingbeslag. De har således kun ét beskedent fælleskontor. De tror i det hele taget meget på hjemmekontorets velsignelser.

Et andet af deres principper er, at de ikke stiller krav om, at deres konsulenter og instruktører er “hærdebrede og muskuløse yngre mænd eller rynkeløse kvinder”. Til gengæld kræver de så, at det er personer der har en relevant videregående uddannelse eller som i det mindste selv gennem aktiv indsats har indhøstet så mange erfaringer, at man uden videre kan betegne dem som specialister.

Under alle omstændigheder kan de med stolthed konstatere, at adskillige af deres kunder har været med dem gennem alle årene.

Strategi som overlevelsesmiddel
Gennem årene har de hævdet, at det at være strategi-baseret er virksomhedernes bedste overlevelsesmiddel. Nylige undersøgelser har vist påstandens berettigelse.

initia har deltaget i og forestået en lang række af strategiske processer for såvel store som mindre virksomheder.

initia a/s
Jernbanegade 28
6000, Kolding
www.initia.dk