Kategoriarkiv: Rådgivere

BIRR

BIIR is LEAN Engineering

By removing all non-value adding elements in their organization and focusing on their specialized team, they are able to consistently deliver high quality in a very competitive manner.

BIIR will help their clients reach their business goals by understanding their core values.

Since BIIR was founded in Aarhus in 2008, they have supported a range of international clients launch successful products. They consist of a multidisciplinary team of engineers, project managers and designers working together as one powerful and very flexible unit.

Services

Cases

Rahbek Consulting


Bidrager til kortlægning og optimering af de menneskelige ressourcer i din organisation. De er hovedforudsætningen for, at du kan nå din virksomheds strategiske mål. Rahbek Consulting gennemfører analyser af din virksomhed og dit forretningsgrundlag – der hvor du er! I mødes i øjenhøjde og i den praktiske tilgang til at foreslå nye løsninger på dine problemstillinger.

 • Rekruttering af medarbejdere på alle niveauer
 • Strategi, handlingsplaner og praktisk implementering af nye ideer
 • Forretningsplan og salgsstrategi
 • ”Chef til leje”, en ekstra fleksibel medarbejder på ”holdet”

Rahbek Consulting realiserer dine projekt- og udviklings idéer og hjælper med at skaffe finansiering gennem offentlige støtteordninger og partnerskaber. Det har Rahbek gjort for mange danske virksomheder og organisationer siden 1992.

Rahbek Colsulting
Horsevænget 14
9000 Aalborg
www.rahbek-consulting.dk

R&R Consult

R&R Consult delivers state-of-the-art engineering solutions
R&R Consult is driven by curiosity, persistence and dedicated to sound engineering. Through knowledge and adaption they always secure the best solution to your needs and specifications.

R&R Consult secure you the finest applied engineering
For 20 years they have been operating and adapting to the ever-changing needs of the industry based on engineering analysis in the thermo- and fluid mechanics using advanced numerical methods, CFD and FEM. A profound understanding of the thermo and fluid dynamics is essential for any investigation and all employees of R&R consult has a high degree of educational background and experience within thermo and fluid mechanics. This is your guarantee for the finest applied engineering.

R&R Consult is specialized in a variety of  areas, e.g.:
• Thermo & Fluid mechanics
• Cooling of electronic equipment
• Emission reduction techniques
• Gas/solid/liquid mixer and separators
• Design and optimization of fluid systems
• Supplementary firing for HRSG/WHRU units
• Oil, gas, biosmass & solid combustion


R&R Consult
Gasværksvej 26, 9000 Aalborg
www.r-r-consult.com
linkedIn

Flexmanagement

Konsulentvirksomheden fleXmanagement er ejet og drevet af Flemming Eriksen, som har mere end 20 års erhvervserfaring. Han er uddannet ingeniør og har en HD i organisation og ledelse.

fleXmanagement tilbyder rådgivning af ledelse såvel som medarbejdere i forbindelse med afskedigelser eller virksomhedsafvikling. Ydermere tilbyder de løsning af ledelsesopgaver indenfor udvikling såvel som afvikling af virksomheder.

Indenfor udvikling tilbydes facilitering af forandringsprojekter i forbindelse med:

 • optimering af organisationsstrukturer.
 • optimering af innovations- og udviklingsprocesser.
 • optimering af innovations- og udviklingsprojekter.

Indenfor afvikling tilbydes facilitering af:

 • outplacement af større grupper opsagte medarbejdere.
 • hel eller delvis virksomhedsafvikling.

Ligeledes tilbydes interim management i perioder fra en til seks måneder. Enten som den ekstra ressource eller stand-in i forbindelse med sygdom eller orlov.

fleXmanagements differentierer sig fra andre konsulentvirksomheder ved at løse opgaven indefra og altid med udgangspunkt i virksomhedens aktuelle problemstilling.

fleXmanagement
Limfjordsgade 119
9440 Aabybro
www.flexmanagement.dk

Hammelsvang Consult

logo-08sep_42

Hammelsvang Consult er et patentbureau, der er ejet og drevet af Akademi-ingeniør (1981) og Merkonom Ole Hammelsvang, som har 20 års praktisk erfaring indenfor IPR.

Bureauet varetager følgende opgaver:

 • Bistår virksomheder og opfindere med erhvervelse og forsvar af IPR-rettigheder.
 • Udarbejdelse og indlevering af ansøgninger om registrering af patent, brugsmodel, varemærker samt design i Danmark og i udlandet, herunder opfølgning af nævnte ansøgninger.
 • Vurdering af indgreb imod erhvervede IPR rettigheder.
 • Vurdering af erhvervede rettigheder indenfor IPR.

Desuden arbejdes med følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af aftaler om licens.
 • Krænkelsesvurderinger.
 • Varetagelse af administration af årsafgifter og fornyelsesafgifter for opretholdelse af IPR.
 • Udarbejdelse af nyhedsundersøgelser.
 • Rådgivning vedrørende IPR-strategi samt IPR-indgreb.
 • Overvågning af konkurrenters IPR-aktiviteter.

Hammelsvang Consult
Vrenstedvej 461, Vrensted, 9480 Løkken
www.hammelsvang-consult.dk

idoc a/s

idoc

idoc er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som professionelt og effektivt løser alle former for dokumentationsopgaver fra koncept til færdigt produkt.

De leverer ydelser inden for maskinteknik, ingeniør-, elektriker- og konsulentydelser – og efterspørgslen er stor. Deres faglige kompetencer som rådgivende ingeniørvirksomhed er teknisk tegning og konstruktion, tegning af emner i 2D og 3D og opbygning af modeller som 3D konstruktioner, produktudvikling, statiske og dynamiske beregninger, visualisering samt ideudvikling.

idoc A/S
Nibevej 3b, 9000 Aalborg
www.idoc-eng.dk

Xcutiva Aps

xcutiva
Xcutiva er et af Nordjyllands førende konsulent- og rådgivningshuse, som ønsker at bidrage aktivt til væksten i det nordjyske erhvervsliv.

Deres kompetencer spænder bredt, og er en professionel og seriøs samarbejdspartner for deres kunder.

Xcutiva Aps
Valmuevej 24, 9760 Vrå
www.xcutiva.dk

Hauschildt Marine A/S

hauschildtmarine

Hauschildt Marine offers professional consultancy services within the fields of maritime engineering and naval architecture. They provide a wide range of consulting and design services to their clients – primarily in the maritime and offshore industries. They are based in Copenhagen and Skagen, Denmark, and employ 15 highly qualified and experienced engineers and technicians.

Their staff is strongly dedicated to the fields of offshore oil & gas, offshore windmill installation, naval architecture, marine engineering and shipbuilding. Their expertise is supported by state-of-the-art technology and they co-operate closely with Aalborg University in order to ensure the scientific development of their services.

Hauschildt Marine A/S was founded in 1995 to provide Naval Architect consulting services for Ship Yards and Ship Owners. The work ranges from small conversions exercises to total design and engineering packaged.

During the last few Years Hauschildt Marine have been more and more involved in the Offshore Wind, Oile & Gas Field.

Hauschildt Marine A/S
Østre strandvej 12
9990 Skagen
www.hauschildtmarine.dk

L-Engineering A/S

L-engineering

L-Engineering A/S er startet i juni 2014 af Jesper Lund.
I oktober 2014 blev den første stærkstrømsingeniør ansat, og siden er medarbejderstaben løbende vokset. De er nu i alt syv medarbejdere, hvoraf fem er stærkstrømsingeniører, én er elinstallatør og én er administrativ medarbejder.

L-Engineering A/S’s team af rådgivere yder rådgivning og sparring indenfor analyse, planlægning, projektering og etablering af højspændingsanlæg, L-Engineering A/S assisterer i anlæggenes driftsfase med periodiske/adhoc afprøvninger samt tilstandsvurderinger.

Indenfor analyse og planlægning tilbyder de  kompetencer indenfor:

 • Netudviklingsplaner
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Anlægs- og investeringsplaner
 • Beslutningsstøtte forud anlægsinvestering
 • Vurdering af netforhold ved tilslutning af VP/KV/forbrug
 • Beregninger af nettilslutninger, VP/KV/forbrug
 • Adhoc analyser
 • Relækoncepter og indstillinger
 • Analyser af højspændingsnet -herunder kortslutningsberegninger
 • n-1 betragtninger
 • Tabsberegninger
 • Optimale koblingstilstande
 • Automatiseret beregning af relæindstillinger og selektivitetsplaner

Indenfor projektering og etablering af højspændingsanlæg tilbyder de:

 • Projektledelse / projektafvikling, herunder
 • Projektering generelt
 • Indkøb, udbud, ordre
 • Højspændingsanlæg
 • Lynbeskyttelse
 • Manøvreanlæg
 • SCADA, relæer, understationer
 • Egenforsyningsanlæg
 • Fagtilsyn
 • Idriftsættelse og afprøvning
 • Dokumentation

L-Engineering A/S
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø
www.l-engineering.dk

JLJ Consult

jlj

Jens Lübeck Johansen beskæftiger sig med udvikling af virksomheder som rådgiver, medejer og aktiv deltager i virksomheden.

Jens har 25 års international ledelseserfaring både fra industri og fra højteknologisk opstartsvirksomhed. Erfaring er samlet fra virksomheder som Ford Motor Co., NOVI, Neurodan, Grundfos NoNOx, Emitec og Grundfos Holding.

Ydelser omfatter:
Bestyrelsesarbejde
Konsulentarbejde
Køb og Salg af virksomhed
Investering og kapitaltilførsel

JLJ Consult
Jens Kalstrups Vej 26
9000 Aalborg
www.jlj-consult.dk

Skelmose Consulting A/S

Rekruttering, Interim ledelse og Virksomhedsformidling. 

Hos Skelmose har de specialiseret sig i at hjælpe virksomheder indenfor produktions-, olie-, gas- og vindindustrien.

De rekrutterer og headhunter kun medarbejdere til stillinger, hvor de selv har stor erfaring og forstår de faglige og operationelle krav. De fokuserer på bestyrelse, direktion, chefgruppe og specialister indenfor produktion, konstruktion, projektledelse, udvikling og teknisk salg.

Har din virksomhed brug for en specialist eller leder i en tidsbegrænset periode? Så finder de personen med de rette kompetencer. De har et indgående kendskab til interim ledelse, en stor, opdateret database af professionelle kandidater til interime jobs samt et omfattende netværk i dansk industri.

Har du ønske om salg af din virksomhed, eller brænder du for at købe egen virksomhed, kan de tilbyde hjælp i forbindelse med søgning og formidling af kontakten mellem køber og sælger.

Skelmose Consulting ApS
Hedesvinget 4
9520 Skørping
www.skelmose.

Falstrup Consult

Management Consultancy

Falstrup Consult advises organisations in analysing their processes; recommend innovations which create added value for The Organisation in every respect.

FC offer to manage:

 • Project Management
 • Safety Coordination, Clients Responsibility
 • Safety Introduction Videos

Development & Implementation Management Systems, examples:

 • Risk Analysis & Risk Management, ISO 3100
 • Quality Management, ISO 9001
 •  Environmental Management, ISO 14001
 •  Health & Safety Management, OHSAS 18001, ISO 45001
 • Auditing, internal audit & Supplier Audit, ISO 19011
 • Certification audit, ISO 17021

www.falstrupconsult.dk 

Se eksempler på de ydelser, som Falstrup Consult yder herunder

COWI A/S

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger.

Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber de udfordringerne fra mange forskellige vinkler. Målet er at skabe sammenhængende løsninger for deres kunder.

Med kontorer over hele verden trækker de på deres globale tilstedeværelse og lokalkendskab, når de løser projekter i hele verden – store såvel som små. I 2015 havde de cirka 13.000 projekter.

COWI har mere end 85 års erfaring i rådgivningsbranchen, og COWI er førende på sit felt, fordi deres 6.400 medarbejdere hver især er det på deres. Sammen med deres kunder skaber de en sammenhængende og bæredygtig verden.

Værdier, vision og politikker
For COWI er et højt professionelt og etisk niveau tæt forbundet med forretningsorienteret tænkning. De handler med troværdighed og integritet i alle henseender, og den holdning gennemsyrer også deres værdier, vision og politikker.

COWIs værdier er affødt af den måde, de arbejder på og omgås hinanden i hverdagen. Deres værdier er rodfæstet i årtiers praksis.

Deres værdier er som følgende:

Integritet
De optræder redeligt og troværdigt i alle henseender.

Respekt
De respekterer deres samarbejdspartnere, naturen og samfundet. De respekterer hinanden, når de tager og gennemfører beslutninger. De har personlige kontakter og venskaber på tværs af organisationen, uafhængigt af hierarkiet.

Uafhængighed
De sætter deres økonomiske uafhængighed højt samt den handlefrihed, som den medfører i deres arbejde.

Faglig styrke
De er stolte af deres høje faglige niveau. De tilskynder til innovation og fagligt mod, når det tilfører deres kunder værdi.

Frihed
De har betydelig frihed på alle områder i deres arbejde. De tror på tankefrihed og på den gode samtale.


COWI A/S
Thulebakken 34
9000 Aalborg
www.cowi.dk

NIRAS

NIRAS løser rådgivningsopgaver inden for en lang række områder. Deres tilgang er den samme på store komplekse opgaver som på små specialiserede løsninger. De arbejder altid tværfagligt og helhedsorienteret. Derfor består deres hold også af højt specialiserede medarbejdere med meget forskellig baggrund. På den måde når de deres mål, som er at levere værdiskabende og bæredygtige løsninger.

Virksomheden blev grundlagt i 1956 af de danske civilingeniører Jørgen Kristian Nielsen og Konrad Rauschenberger og er i dag Danmarks tredjestørste rådgivende ingeniørvirksomhed. Drivkraften er dengang som nu en overbevisning om at samarbejde, gensidig læring og innovation er vejen til at skabe mest værdi for deres kunder.

De løser både lokale og globale udfordringer. NIRAS er en international virksomhed med kontorer i Europa, Afrika og Asien. De er ledende inden for bl.a. vandsektoren, miljøområdet og udviklingsbistand.

De er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.) og International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). Herudover samarbejder de gennem SEEN-netværket med nogle af de førende rådgivende ingeniørvirksomheder i Sverige, Holland og Frankrig.

Ejerforhold
Aktierne i NIRAS-Gruppen er ejet af NIRAS-Fonden (77%) samt ledere og medarbejdere (23%). Fondens hovedformål er som ejer af NIRAS-Gruppen A/S at fremme selskabets trivsel og beståen både i økonomisk henseende og i relation til personaleforhold og udvikling.


NIRAS
Vestre Havnepromenade 9
9000 Aalborg
www.niras.dk

Hjulmand & Kaptain

HjulmandKaptain er en vidensvirksomhed, hvor medarbejderne er den absolut vigtigste ressource. De lever så at sige af det, deres medarbejdere har mellem ørerne. Konstant kompetenceudvikling, gode arbejdsvilkår og plads til det hele menneske giver rammerne for, at deres medarbejdere kan udfolde sig – til fordel for deres kunder, virksomheden, medarbejderen selv og den verden vi lever i.

Deres værdigrundlag bygger på engagement, kompetence og nærhed og påvirker alt, hvad de gør.

Engagement
De arbejder for kunden.
De viser arbejdsglæde og hjælper hinanden.

Kompetence
De deler deres viden med kunden.

Nærhed
De sætter kunden i centrum
De giver plads til individet og det hele menneske.

Hjulmand & Kaptain
Badehusvej 16
9000 Aalborg
www.hjulmand-kaptain.dk