Kategoriarkiv: Medlemmer

Hviid & Larsen

logo

Hviid & Larsen er en kompetent, seriøs og professionel samarbejds- og sparringspartner med ekspertise i at håndtere virksomheders rekruttering og HR-funktion. Deres tilgang er præget af en individuel løsning for både virksomheden og kandidaten.

Fundamentet for Hviid & Larsen blev skabt i 2013 af Anne-Marie Hviid og Anna Larsen, som igennem deres henholdsvis otte år og 21 års erfaring fra rekruttering og HR branchen og en god menneskelig forståelse har opbygget særlige kernekompetencer indenfor:

 • HR
 • Rekruttering
 • Kommunikation
 • Personaleledelse
 • Kompetenceudvikling og –afklaring
 • Coachingforløb
 • Forandringsledelse

Hos Hviid & Larsen ønsker de at blive en integreret del af deres samarbejdspartners virksomheder, for at HR og rekrutteringsopgaverne bliver løst i overensstemmelse med virksomhedens ønsker og behov for at skabe det rette match mellem virksomheden og kandidaten. Det er på den måde, at de kan tilbyde kvalitetsløsninger som holder.

Hviid & Larsen
Gugvej 152A
9210 Aalborg SØ
www.hviidoglarsen.dk

Flexmanagement

Konsulentvirksomheden fleXmanagement er ejet og drevet af Flemming Eriksen, som har mere end 20 års erhvervserfaring. Han er uddannet ingeniør og har en HD i organisation og ledelse.

fleXmanagement tilbyder rådgivning af ledelse såvel som medarbejdere i forbindelse med afskedigelser eller virksomhedsafvikling. Ydermere tilbyder de løsning af ledelsesopgaver indenfor udvikling såvel som afvikling af virksomheder.

Indenfor udvikling tilbydes facilitering af forandringsprojekter i forbindelse med:

 • optimering af organisationsstrukturer.
 • optimering af innovations- og udviklingsprocesser.
 • optimering af innovations- og udviklingsprojekter.

Indenfor afvikling tilbydes facilitering af:

 • outplacement af større grupper opsagte medarbejdere.
 • hel eller delvis virksomhedsafvikling.

Ligeledes tilbydes interim management i perioder fra en til seks måneder. Enten som den ekstra ressource eller stand-in i forbindelse med sygdom eller orlov.

fleXmanagements differentierer sig fra andre konsulentvirksomheder ved at løse opgaven indefra og altid med udgangspunkt i virksomhedens aktuelle problemstilling.

fleXmanagement
Limfjordsgade 119
9440 Aabybro
www.flexmanagement.dk

Hammelsvang Consult

logo-08sep_42

Hammelsvang Consult er et patentbureau, der er ejet og drevet af Akademi-ingeniør (1981) og Merkonom Ole Hammelsvang, som har 20 års praktisk erfaring indenfor IPR.

Bureauet varetager følgende opgaver:

 • Bistår virksomheder og opfindere med erhvervelse og forsvar af IPR-rettigheder.
 • Udarbejdelse og indlevering af ansøgninger om registrering af patent, brugsmodel, varemærker samt design i Danmark og i udlandet, herunder opfølgning af nævnte ansøgninger.
 • Vurdering af indgreb imod erhvervede IPR rettigheder.
 • Vurdering af erhvervede rettigheder indenfor IPR.

Desuden arbejdes med følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af aftaler om licens.
 • Krænkelsesvurderinger.
 • Varetagelse af administration af årsafgifter og fornyelsesafgifter for opretholdelse af IPR.
 • Udarbejdelse af nyhedsundersøgelser.
 • Rådgivning vedrørende IPR-strategi samt IPR-indgreb.
 • Overvågning af konkurrenters IPR-aktiviteter.

Hammelsvang Consult
Vrenstedvej 461, Vrensted, 9480 Løkken
www.hammelsvang-consult.dk

idoc a/s

idoc

idoc er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som professionelt og effektivt løser alle former for dokumentationsopgaver fra koncept til færdigt produkt.

De leverer ydelser inden for maskinteknik, ingeniør-, elektriker- og konsulentydelser – og efterspørgslen er stor. Deres faglige kompetencer som rådgivende ingeniørvirksomhed er teknisk tegning og konstruktion, tegning af emner i 2D og 3D og opbygning af modeller som 3D konstruktioner, produktudvikling, statiske og dynamiske beregninger, visualisering samt ideudvikling.

idoc A/S
Nibevej 3b, 9000 Aalborg
www.idoc-eng.dk

Xcutiva Aps

xcutiva
Xcutiva er et af Nordjyllands førende konsulent- og rådgivningshuse, som ønsker at bidrage aktivt til væksten i det nordjyske erhvervsliv.

Deres kompetencer spænder bredt, og er en professionel og seriøs samarbejdspartner for deres kunder.

Xcutiva Aps
Valmuevej 24, 9760 Vrå
www.xcutiva.dk

Transport / logistik

Blue Water Shipping A/S
Lavavej 15, 9220 Aalborg Øst
www.bws.dk
Center for Logisitk og Samarbejde
Langerak 15, 9220 Aalborg Øst
www.logistikogsamarbejde.dk
DHL Global Forwarding
DHL INDUSTRIAL PROJECTS
Mineralvej 29A, 9220 Aalborg Ø
www.dhl.com
Frederikshavn Havn A/S
Oliepieren 7, 9900 Frederikshavn
www.frederikshavnhavn.dk
JLM Teknik ApS
Erhvervsparken 2, 9500 Hobro
www.jlmteknik.dk
Jørn Bolding A/S
Håndværkervej 55, 6710 Esbjerg www.bolding.as
 KS Gruppen A/S
Troensevej 20, 9220 Aalborg Øst
www.ks-gruppen.dk
Liftra
Karlskogasvej 12, 9200 Aalborg SV
www.liftra.dk
LEMAN A/S
Vardevej 1, 9220 Aalborg Ø
www.leman.dk
Maersk Broker Agency
Stigsborgvej 60, 9400 Nr. Sundby
www.maerskbrokeragency.com
Max Fodgaard A/S
Niels Bohrs Vej 33, 8660 Skanderborg
www.fodgaard.dk
Nordjysk Lift A/S
Frederikshavnsvej 315, 9800 Hjørring
www.nordjysklift.dk
Novatech ApS
Skudehavnsvej 30, 9000 Aalborg
www.novatech.dk
Port of Aalborg Ltd.
Langerak 19, 9220 Aalborg
www.portofaalborg.com
Rota-Dan A/S
Gugvej 144, 9210 Aalborg SØ
www.hjul.dk
SCHENKER A/S
Speditørvej 1, Bygn. 40B, 9000 Aalborg
www.schenker.dk
ShipCargo Ltd
Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg Ø
www.shipcargo.dk

MarineShaft A/S


MarineShaft omfatter selskaberne MarineShaft A/S, MarineService A/S samt MarineShaft International A/S. Tilsammen beskæftiger de tre virksomheder godt 80 medarbejdere og råder over mere end 9000 m2. værksted/kontor.

Med location på kajen i Hirtshals, Jens Munksvej samt Silvervej betjener MarineShaft  kunder fra hele verden. Selskaberne har samme administration og en organisation med kort beslutningsproces, hvilket gør dem i stand til at træffe hurtige beslutninger og servicere deres kunder bedst og hurtigst muligt. De har egen lastbil og assisterer også deres kunder med logistikdelen.

Opretning med certifikat
De er specialiseret i  klassegodkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer. Teknikken er godkendt af alle ledende klasseselskaber og deres unikke teknik er godkendt som en permanent reparation uden anmærkning.  De har et stort lager af klasset stål, og tilbyder nyfremstillinger med kort leveringstid.

De råder over en veluddannet stab af skibsmontører, maskinarbejdere, propellerspecialister, offshore certificerede ogcertifikatsvejsere, som står klar til at løse opgaverne hurtigt og professionelt world wide og udfører bl.a.: Udboring af stævnrør, hæk- og hællejer, rorhorn mv., maskinering af konusser i rorblade, konusser på aksler mv., laser opretningsudstyr samt trækning af aksler. De beskriver deres medarbejdere som deres ”most valued tools”. Deres ekspertise og villighed til at træde til med kort varsel, døgnet rundt, er uvurderlig i en virksomhed som deres.

Varmebehandling
De har mange års erfaring med varmebehandling og udfører varmebehandling for en bred kundegruppe indenfor den tunge industri så som: varmebehandling af lejehus til vindmølleindustrien, kedelrør til elværker, svejste emner maritimt og produktionsrør offshore.

MarineService A/S er ISO 9001:2008 certificeret af Bureau Veritas.
De udfører reparation, service samt nyfremstilling i rustfri stål til industrien, maritimt og offshore. De servicerer slagterier, mejerier og fiskefabrikker, sidstnævnte såvel på land som på fabriksskibe.

De tilbyder levering, montering og service af: RSW anlæg, vakuumanlæg, køle/fryseanlæg, ismaskiner samt Daikin varmepumper.

De er specialiseret i udsyring af vakuum toiletsystemer, ferskvandsrør, centralvarmesystemer, varmevekslere samt køleanlæg på dieselmotorer. I deres ventilationsafdeling løser de alle opgaver indenfor ventilation. De tilbyder projektering, service og montering af: komfortventilation, lav- og højtryksanlæg, ventilationsrens, køkken/kabys emfang, service/servicekontrakter.

MarineShaft A/S
Pier 2
9850 Hirtshals
www.marineshaft.dk

BMS Heavy Cranes A/S

BMS Heavy Cranes A/S er et selvstændigt selskab under BMS-paraplyen.

Hos Heavy Cranes er der samlet mange års erfaring indenfor tungløft, vindmøller og projektledelse.
De primære fokus områder er nyrejsning af vindmøller onshore, havnearbejde i forbindelse med offshore vindmølleprojekter, serviceopgaver på eksisterende vindmøller, og i samarbejde med partnere tilbydes også samlede transport, kran og installationsløsninger til vindmølleprojekter.

Derudover varetager Heavy Cranes generelt alle tungløftopgaver som kræver +600 ton gittermastkraner.

På nuværende tidspunkt fokuserer man hos Heavy Cranes hovedsageligt på opgaver i de nordeuropæiske lande; Danmark, Sverige, Norge, UK, Polen og Tyskland.

BMS Heavy Cranes A/S
Troldholm 8
9400 Nørresundby
www.bms.dk

Hauschildt Marine A/S

hauschildtmarine

Hauschildt Marine offers professional consultancy services within the fields of maritime engineering and naval architecture. They provide a wide range of consulting and design services to their clients – primarily in the maritime and offshore industries. They are based in Copenhagen and Skagen, Denmark, and employ 15 highly qualified and experienced engineers and technicians.

Their staff is strongly dedicated to the fields of offshore oil & gas, offshore windmill installation, naval architecture, marine engineering and shipbuilding. Their expertise is supported by state-of-the-art technology and they co-operate closely with Aalborg University in order to ensure the scientific development of their services.

Hauschildt Marine A/S was founded in 1995 to provide Naval Architect consulting services for Ship Yards and Ship Owners. The work ranges from small conversions exercises to total design and engineering packaged.

During the last few Years Hauschildt Marine have been more and more involved in the Offshore Wind, Oile & Gas Field.

Hauschildt Marine A/S
Østre strandvej 12
9990 Skagen
www.hauschildtmarine.dk

Patrade A/S

Patrade har som et af de yngste bureauer i ipr branchen altid været tvunget til at gå nye veje. På dén måde er de på få år vokset fra at være et lokalt patentkontor i Århus til at være en stor, landsdækkende ipr virksomhed med hovedkontor i Århus.

Patrade tænker anderledes
Det er en livsstil for dem at tænke anderledes og i nye og mere kundevendte baner.

De bestræber sig på at gøre en positiv forskel hver eneste gang deres kunder er i kontakt med dem, og de yder rådgivning ud fra kundens situation og strategi.

De ser på det hele: Mennesker, produktion, drift, investering, konkurrencesituation og markedsføring.

Udviklingen fortsætter
En yderst kompetent medarbejderstab tæller bl.a. en række juridiske og tekniske rådgivere, der er autoriserede Europæiske Patent- og Varemærkeagenter.

De har hovedkontor i Århus og filialkontorer i Kolding, Aalborg og København, og de er ca. 50 medarbejdere. Virksomhedens stifter og indehaver, Leif Nielsen, er også virksomhedens adm. direktør.

Der er desuden optaget fem partnere: Eva Aaen Skovbo, Charlotte Rask Boddum, Jens Tellefsen, Keld Thyregod og Poul Erik Bak.

Patrade A/S
Gl. Havn 1
9000 Aalborg
www.patrade.dk

NHI APS

NHI ApS har siden 1. februar 2011 som de eneste i Danmark opnået status som distributør med Enerpac Autoriseret værksted og testcenter, og har i mere end 15 år været autoriseret forhandler af Enerpac hydrauliske værktøjer. Dertil har NHI ApS mere end 30 års erfaring med hydrauliske værktøjer. Udover at sælge hydrauliske værktøjer tæller NHI ApS produktsortiment også moment-, fixtur- og spændeværktøjer.


NHI ApS
Østervangsvej 37
6700 Esbjerg
www.nhi.dk

L-Engineering A/S

L-engineering

L-Engineering A/S er startet i juni 2014 af Jesper Lund.
I oktober 2014 blev den første stærkstrømsingeniør ansat, og siden er medarbejderstaben løbende vokset. De er nu i alt syv medarbejdere, hvoraf fem er stærkstrømsingeniører, én er elinstallatør og én er administrativ medarbejder.

L-Engineering A/S’s team af rådgivere yder rådgivning og sparring indenfor analyse, planlægning, projektering og etablering af højspændingsanlæg, L-Engineering A/S assisterer i anlæggenes driftsfase med periodiske/adhoc afprøvninger samt tilstandsvurderinger.

Indenfor analyse og planlægning tilbyder de  kompetencer indenfor:

 • Netudviklingsplaner
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Anlægs- og investeringsplaner
 • Beslutningsstøtte forud anlægsinvestering
 • Vurdering af netforhold ved tilslutning af VP/KV/forbrug
 • Beregninger af nettilslutninger, VP/KV/forbrug
 • Adhoc analyser
 • Relækoncepter og indstillinger
 • Analyser af højspændingsnet -herunder kortslutningsberegninger
 • n-1 betragtninger
 • Tabsberegninger
 • Optimale koblingstilstande
 • Automatiseret beregning af relæindstillinger og selektivitetsplaner

Indenfor projektering og etablering af højspændingsanlæg tilbyder de:

 • Projektledelse / projektafvikling, herunder
 • Projektering generelt
 • Indkøb, udbud, ordre
 • Højspændingsanlæg
 • Lynbeskyttelse
 • Manøvreanlæg
 • SCADA, relæer, understationer
 • Egenforsyningsanlæg
 • Fagtilsyn
 • Idriftsættelse og afprøvning
 • Dokumentation

L-Engineering A/S
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø
www.l-engineering.dk

JLJ Consult

jlj

Jens Lübeck Johansen beskæftiger sig med udvikling af virksomheder som rådgiver, medejer og aktiv deltager i virksomheden.

Jens har 25 års international ledelseserfaring både fra industri og fra højteknologisk opstartsvirksomhed. Erfaring er samlet fra virksomheder som Ford Motor Co., NOVI, Neurodan, Grundfos NoNOx, Emitec og Grundfos Holding.

Ydelser omfatter:
Bestyrelsesarbejde
Konsulentarbejde
Køb og Salg af virksomhed
Investering og kapitaltilførsel

JLJ Consult
Jens Kalstrups Vej 26
9000 Aalborg
www.jlj-consult.dk

Skelmose Consulting A/S

Rekruttering, Interim ledelse og Virksomhedsformidling. 

Hos Skelmose har de specialiseret sig i at hjælpe virksomheder indenfor produktions-, olie-, gas- og vindindustrien.

De rekrutterer og headhunter kun medarbejdere til stillinger, hvor de selv har stor erfaring og forstår de faglige og operationelle krav. De fokuserer på bestyrelse, direktion, chefgruppe og specialister indenfor produktion, konstruktion, projektledelse, udvikling og teknisk salg.

Har din virksomhed brug for en specialist eller leder i en tidsbegrænset periode? Så finder de personen med de rette kompetencer. De har et indgående kendskab til interim ledelse, en stor, opdateret database af professionelle kandidater til interime jobs samt et omfattende netværk i dansk industri.

Har du ønske om salg af din virksomhed, eller brænder du for at købe egen virksomhed, kan de tilbyde hjælp i forbindelse med søgning og formidling af kontakten mellem køber og sælger.

Skelmose Consulting ApS
Hedesvinget 4
9520 Skørping
www.skelmose.

Energicenter Nord

Energicenter Nord ApS er dannet i 90`erne af personer med mangeårig erfaring fra vindmøllebranchen i Danmark.   De beskæftiger sig hovedsagelig med udvikling af nøglefærdige vindmølleprojekter i Danmark såvel som udlandet

Deres speciale er bl.a at finde egnede sites for vindkraft, planlæge dem lokalt og sammen med lokale myndigheder sørge for den nødvendige behandling.

Deres primære funktion er som rådgivere i forhold til vindmølleprojekterne. De varetager alt i processen fra at finde egnede sites for vindkraft og lave lodsejeraftaler til at varetage de nødvendige myndighedstilladelser. De har med årene samlet en række kompetente samarbejdspartnere som sikrer et højt kvalitetsniveau i udførelsen af alt lige fra VVM-tilladelse til beton og jordarbejde. De er uafhængige i forhold til vindmølleproducent og laver derfor aftale med dem der matcher projekts behov og krav.

 • Lodsejeraftaler i form af køb eller leje af jord til vindmølle og vej
 • Fremskaffelse af det nødvendige planlægningsgrundlag, VVM, Regionplantillæg og lokalplan
 • Afholde informationsmøder i området, hvor der informeres om projektet
 • Anlæggelse af vejanlæg samt støbning af fundamenter
 • Net tilslutning samt el-arbejde i vindmølleparken
 • Opstilling af de nye vindmøller
 • Idriftsættelse og aflevering til interessenter

Deres primære formål er at betjene deres kunder og samarbejdspartnere på bedst tænkelige vis og samtidigt levere stærke, konkurrencedygtige og vedvarende energiløsninger.

Energicenter Nord
Kirkebyvej 8, Nors
7700 Thisted
www.energicenternord.dk