Alle indlæg af Sonny Leach

Aalborg Havns spulefelter oplagte til testcenter

I en kronik i Jyllands Posten og et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende bevæger Claus Holstein, Aalborg Havns administrerende direktør, sig direkte ind i den ophedede debat om en placering af et kommende testcenter for vindmøller. Han foreslår en oplagt og tilsyneladende overset mulighed på de store øde arealer omkring Vattenfall ved Rærup ud til Limfjorden.

Ifølge havnedirektøren kan Østerild i Thy slippe for vindmøllerne, for de kan placeres på havnens to spulefelter omkring kraftværket, Vattenfall, ved Vester Hassing og Rærup nord for Limfjorden. Her er havnen med til at råde over arealer på i alt 125 hektar. Og her er flere tekniske installationer samlet i forvejen, lossepladser, kraftværk og spulefelter.

Området er landdepoter for oprensningssedimenter, altså materiale fra havnebassiner og sejlløb, som gennem tiderne er blevet indspulet for at holde sejlrenden i Limfjorden fri. Området er kæmpe stort og for længst udlagt til industri. Vind er der rigeligt af. Flere store vindmøller er allerede blevet opsat foran værket de senere år.

Hele området har de seneste 50 år været udlagt til forskellige formål indenfor den grovere industri. Ekspropriationerne, diskussionerne og borgerbevægelserne har været der for længst.

Havnedirektøren foreslår flere udnyttelser på samme tid. Derfor bør der efter hans mening indrettes et oplevelsescenter sammen med testcentret. Så kunne der være turistinformation og måske rundvisninger.

Forslaget vakte straks debat. 25 indlæg med kommentarer til forslaget er kommet ind på siderne under jp.dk. De fleste partsindlæg opfordrer myndighederne til at gå videre med at få undersøgt forslaget fra havnedirektøren i Aalborg. Enkelte afviser dog enhver tanke om et testcenter til lands, også hvis det bliver på et øde sted som spulefelterne ved Limfjorden.

Klik her for at se kronikken i Jyllands Posten og debatindlægget i Nordjyske Stiftstidende.

Vingevej taget i brug

Vindmøllevinger transporteres på den nye vingevej
Vindmøllevinger transporteres på den nye vingevej

De første lange vindmøllevinger har været på hjul på vingevejen, som Siemens Wind Power vingefabrikken i Aalborg Øst har bygget sammen med Aalborg Havn.

Den specielle en kilometer lange vingevej har været 1½ år undervejs og er nu klar til at fragte de lange hvide mølleblade i glasfiber.

– Vi skal undgå de offentlige veje mest muligt og ideen med den særlige vej er, at vi skal kunne køre direkte ned til havnen for at få skibet vingerne af sted, siger Søren Kringelholt, direktør for vingefabrikkerne i Siemens Wind Power.

Transporten går dog ikke glat igennem endnu.

– Vores foreløbige transporter er lidt et forsøg og foregår med en gummiged. Manøvren lige nu går ud på, at vi får udviklet noget bedre udstyr til at trække vingerne ned til havnen, siger vingedirektøren.

Han forudser, at vingerne også kommer på jernbaneskinner.

– I USA måtte vi bygge en speciel jernbanestation ved vores fabrik. I Aalborg har vi allerede et jernbanespor på havnearealerne, så det er bare med at få de formelle ting på plads og få det udnyttet. Jeg er overbevist om, at vi både kommer til at bruge lastbil og tog til den fremtidige vingetransport. Det vil også være miljømæssigt forsvarligt, siger Søren Kringelholt.

Nordjysk forventning til ny grøn alliance

Nordjylland er repræsenteret i den nye forening ”Alliancen for Grøn Offshore Energi”, som skal skabe et samlet forum på landsplan, hvor der udveksles synspunkter og opdateres viden på højeste faglige niveau indenfor grøn offshore energi, herunder vindmøller. Hovedformålet er, at Danmark hele tiden sikrer sig positionen som den teknologisk førende nation på netop det felt.

Foreningen blev oprettet i februar 2010 af Region Syddanmark. Vækst, beskæftigelse og eksport er hovedemner. Aktørerne skal samarbejde om at finde helhedsløsninger, som er egnede til eksport.

Manøvren går ud på at sammentænke de forskellige medlemmers projekter. Igangsætning og videreudvikling af projekterne bør også i højere grad end tidligere finde sted i fællesskab for at sikre mest mulig EU-støtte.

Initiativet og den bredeste repræsentation i foreningen kommer foreløbig fra Region Syddanmark, men nordjyske aktører indenfor vindenergi og netværket, Hub North, ser frem til, at den nye grønne, nationale alliance kommer til at virke for hele landet og også er med til at hente EU-midler hjem til Nordjylland.

EU-miliarder til vindenergi

– Det her er en konkurrence mellem lande. Ikke mellem forskellige danske regioner.

Jan Hylleberg er direktør i Vindmølleindustrien og en af hovedtalerne på Hub North Kick-off-mødet den 8. marts, hvor Nordjylland lanceres som kraftcenter indenfor vindenergi. På forhånd advarer han om indbyrdes dansk konkurrence.

Vindenergi har altid været et dansk adelsmærke indenfor udviklingen og eksporten. Danmark har siddet på den teknologiske førerplads, men nu trues positionen udefra. Alle lande er blevet interesserede i vindkraft og også i selv at producere den. Det skønnes, at der de næste ti år vil blive investeret 150 milliarder euro alene i nye havvindmøller og bølgeanlæg i Europa. Det betyder igen op mod en kvart million arbejdspladser.

Alle kæmper om at komme i betragtning.

– I Danmark har virksomhederne måske været vant til, at vi altid var de bedste og så var det naturligt med indbyrdes konkurrence. Det hele foregik jo i Danmark alligevel. Det er stadig godt med intern kommerciel konkurrence til en vis grad, men vi skal blive bedre til også at samarbejde. Ellers taber vi til Norge, Tyskland, England og alle de andre. Ingen skal alene gå efter EU-milliarderne, for der arbejdes hurtigt og benhårdt i udlandet på at få del i de samme midler, siger Jan Hylleberg.

Bladt Industries indgår milliardordre

Bladt Industries
Bladt Industries

175 fundamenter til første etape af verdens største havvindmøllepark London Array. Sådan lød ordren til Bladt Industries. Virksomheden bød på den og fik den.

Milliardordren er den største i Bladt Industries’ historie og er med til at fastholde virksomhedens position som markedsleder indenfor fundamenter til havvindmøller.

Med underskriften er Bladt Industries også sikker på, at der er arbejde nok til virksomhedens nye millioninvestering i nye valsefaciliteter, som netop er taget i brug.

Havvindmølleparken, London Array, bliver den hidtil største i verden med en samlet kapacitet på 630 MW. Parken vil kunne forsyne 472.000 husstande, når den står færdig 20 km ud for kysten ved Kent og Essex i England.

Bladt Industries har tidligere fabrikeret 91 fundamenter sammen med Aarsleff/Bilfinger Berger i forbindelse med Horns Rev 2 i 2008.

– Vi har udviklet et projektsetup, der effektiviserer processerne i vores projekter og som gør, at vi forbliver attraktive partnere og ser flere af vores kunder komme igen, siger administrerende direktør Peter Rindebæk.

– En ordre af denne størrelse giver en stabil projektafvikling de næste par år, men vi har stadig kapacitet til at servicere nye såvel som eksisterende kunder, siger Bladt-direktøren.