Alle indlæg af makers

AAU – Inst. for Mekanik & Produktion

AAU_mechManufacturingEngineering

Institut for Mekanik og Produktion (M-Tech) er et innovativt forsknings- og undervisningsmiljø på Aalborg Universitet. Instituttets opgave er at skabe viden om mekanisk og produktionsrelateret ingeninørvidenskab på områder som industriel produktion og mekaniske systemer for derpå at overføre denne viden til studerende, samfundet, forbrugere og virksomheder.

Profil
Forskningen og undervisningen på instituttet er rettet mod produktionsforhold i den private og den offentlige sektor og indeholder elementer som produktion, materialeforskning, logistik, IT, organisation, produktudvikling, automation og mekanik.

Instituttet er således enormt interdisciplinært. Variationen i arbejdsområder åbner op for mange muligheder for samarbejde med den omgivende verden. Det har også betydning for forskningssamarbejder med virksomheder af international standard.

Faciliteter på M-Tech
Instituttet råder over flere laboratorier med moderne udstyr inden for opskæring, svejsning, computerintegreret produktion, plastik, test og karakterisering af materialer som polymerer, metal, keramik og meget mere.

Institut for Mekanik og Produktion
Fibigerstræde 16
9220 Aalborg Øst
www.m-tech.aau.dk

FORCE Technology

Force Technology logo

FORCE Technology er en førende teknologisk rådgivningsvirksomhed. De tilbyder rådgivning og service på energiområdet, olie-/gasområdet, det maritime område og inden for fremstilling, service og infrastruktur.

Det, der gør deres services unikke, er, at de understøttes af en række teknologier og faciliteter samt uddannelse og træning, der gør dem i stand til både at rådgive om og løse konkrete problemstillinger. Deres forretning tager udgangspunkt i ni fagområder med hver deres specialviden og kompetencer; deres specialister samarbejder, når opgaven kræver det, i tværfaglige projektteams. Det skaber størst mulig værdi for dig som kunde og betyder, at du altid får den mest kvalificerede løsning.
De 9 fagområder:

 1. Energi, materialer & svejsning
 2. Integrity management
 3. Maritime services
 4. Inspektion & prøvning
 5. Måleteknik, kemisk analyse, miljø & ledelsessystemer
 6. Sensor & NDE innovation
 7. Certificering
 8. SonoSteam
 9. Uddannelse, træning & kurser.

De er i dag en international virksomhed med datterselskaber i Sverige, Norge, Kina, Singapore og de Forenede Arabiske Emirater; en udvikling, der i høj grad er resultatet af deres ønske om at kunne understøtte deres kunder på de markeder, de befinder sig på.

FORCE Technology
Niels Jernes Vej 2-4
9220 Aalborg Øst
www.forcetechnology.dk

AAU – Inst. for Energiteknik

energy technology

It is the Department’s aim to teach and carry out research at the highest level within the field of Energy Engineering. Moreover, their mission is to produce graduates at Bachelor, Master and PhD levels at an internationally recognised standard. The Department of Energy Technology produces new scientific knowledge, furthering the interests of both Industry and Danish society in general.

Four different companies have established divisions at the Department of Energy Technology and they are Vestas Wind Systems, kk-electronic, R&D, Wavestar and Danfoss Drives. This facilitates closer cooperation between industry and the university from which both research and education may benefit. In addition, the companies have easy access to offering scholarships and student jobs, and, as they are close to the students, they have the opportunity to recruit excellent working power. Likewise, the students benefit by having easy access to cooperation partners for their projects.

 


Institut for Energiteknik
Pontoppidanstræde 111
9220 Aalborg Ø
www.et.aau.dk

BLAEST – Blade Test Centre A/S

blaest

Med mere end 30 års erfaring er BLAEST en førende udbyder af vindmøllevingetests og spiller en afgørende rolle for deres kunder, idet de tester, om nye vingetyper har den fornødne styrke og holdbarhed til at modstå vind og vejr i møllens fulde levetid ift. gældende designstandarder. I testcentret foretages en række prøver og analyser såsom stivheds-, trætheds- og statiske tests.

Testcentret er på nuværende tidspunkt i stand til at håndtere vinger på 80+ m, og der er endog planer om at etablere faciliteter med plads til 100 m lange vinger, såfremt efterspørgslen opstår.

Som en ekstra service er BLAEST samtidigt også i stand til at foretage tests on-site for kunder på både det danske og det internationale marked.

BLAEST – Blade Test Centre A/S
Landdybet 10
9220 Aalborg Ø
www.blaest.com

AAU – Inst. for Planlægning

planlægning

Instituttets arbejdsområde omfatter samfundsudvikling og planlægning i bred forstand og spænder således fra de samfundsvidenskabelige sider af samfundsudviklingen (teknologiske, miljømæssige, internationale og forvaltningsmæssige aspekter), over fysisk planlægning, sektorplanlægning og arealforvaltning til tekniske discipliner som landmåling og kortlægning.

Institut for Planlægning hører under Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

 

Institut for Planlægning
Vestre Havnepromenade 5
9000 Aalborg
www.plan.aau.dk

AMU Vest

AMU Vest

Virksomheder er forskellige
Ingen virksomheder er ens, så det er AMU-Vest’s kursusformer heller ikke.

De er Vestjyllands førende center for voksen- og efteruddannelse og en af deres vigtigste opgaver er at sikre en bred vifte af uddannelsestilbud tilpasset det lokale erhvervsliv. De har udviklet deres kursusformer, så de i endnu højere grad matcher erhvervslivets behov for fleksible og individuelt tilpassede løsninger på et højt fagligt niveau. Samtidig har de bevaret de mere langsigtede, traditionelle uddannelsesforløb til virksomheder der trives bedst med den form.

Med den øgede fleksibilitet i kursusformerne føler de sig mere end nogensinde rustet til at leve op til de krav, som virksomhederne stiller til dem.

Hos AMU Vest vil dine medarbejdere opleve et miljø der er præget af dygtige formidlere, en høj grad af deltagerindflydelse, åbne kommunikationsveje og enestående muligheder for at udveksle viden og etablere faglige og sociale netværk med andre kursister. Det er medarbejdernes kompetencer der skaber udvikling, vækst og øget konkurrenceevne for den enkelte virksomhed.

Derfor er AMU-Vest med til at styrke erhvervslivet hver gang en kursist forlader centret.

Mission
”AMU-Vest vil – med et arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitisk sigte – udvikle og udbyde de ydelser til efter- og voksenuddannelsesområdet, som kunderne til enhver tid efterspørger – i den udstrækning det understøtter centerstrategien samt politisk fastsatte mål for voksen- og efteruddannelsesindsatsen”.

Vision
”AMU-Vest vil være anerkendt som betydende samarbejdspartner for energisektoren – når det gælder uddannelse og efteruddannelse af kortuddannede”.

Indsatsområder
AMU-Vest arbejder med sikkerhed og miljø som et markant og højtprioriteret indsatsområde. Det handler for dem om, at de som leverandør til brancher med fokus på sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø, skal sætte en høj standard og bidrage til at nuværende og kommende medarbejdere understøtter en sådan sikkerhedskultur. Der arbejdes målrettet med denne proces.

AMU-Vest vil som institution afspejle en typisk arbejdspladskultur: De har et voksenmiljø, hvor deres forskelligartede brancheområder skal ligne det, man som medarbejder møder på en arbejdsplads. Derfor er dét at skabe praksisnær læring i øjenhøjde deres erklærede mål. Det er et klart indsatsområde at fastholde et bredt og varieret udbud af uddannelser som afspejler det arbejdsmarked, de betjener.

Som repræsentant for voksen- og efteruddannelsessystemet og som værtsinstitution for et VEU-center vil AMU-Vest være ambassadør for, at både unge og voksne opnår de bedste muligheder for at dygtiggøre sig ved hjælp af efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det er således også et indsatsområde for AMU-Vest at påvirke den løbende debat om, hvordan de former og udvikler arbejdsmarkedet og arbejdsstyrken bedst muligt til gavn for områdets virksomheder såvel som den enkelte. AMU-Vest og VEU-center Vest vil fortsat være proaktive medspillere for arbejdsmarkedets parter.

AMU Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
www.amu-vest.dk

COWI A/S

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger.

Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber de udfordringerne fra mange forskellige vinkler. Målet er at skabe sammenhængende løsninger for deres kunder.

Med kontorer over hele verden trækker de på deres globale tilstedeværelse og lokalkendskab, når de løser projekter i hele verden – store såvel som små. I 2015 havde de cirka 13.000 projekter.

COWI har mere end 85 års erfaring i rådgivningsbranchen, og COWI er førende på sit felt, fordi deres 6.400 medarbejdere hver især er det på deres. Sammen med deres kunder skaber de en sammenhængende og bæredygtig verden.

Værdier, vision og politikker
For COWI er et højt professionelt og etisk niveau tæt forbundet med forretningsorienteret tænkning. De handler med troværdighed og integritet i alle henseender, og den holdning gennemsyrer også deres værdier, vision og politikker.

COWIs værdier er affødt af den måde, de arbejder på og omgås hinanden i hverdagen. Deres værdier er rodfæstet i årtiers praksis.

Deres værdier er som følgende:

Integritet
De optræder redeligt og troværdigt i alle henseender.

Respekt
De respekterer deres samarbejdspartnere, naturen og samfundet. De respekterer hinanden, når de tager og gennemfører beslutninger. De har personlige kontakter og venskaber på tværs af organisationen, uafhængigt af hierarkiet.

Uafhængighed
De sætter deres økonomiske uafhængighed højt samt den handlefrihed, som den medfører i deres arbejde.

Faglig styrke
De er stolte af deres høje faglige niveau. De tilskynder til innovation og fagligt mod, når det tilfører deres kunder værdi.

Frihed
De har betydelig frihed på alle områder i deres arbejde. De tror på tankefrihed og på den gode samtale.


COWI A/S
Thulebakken 34
9000 Aalborg
www.cowi.dk

NIRAS

NIRAS løser rådgivningsopgaver inden for en lang række områder. Deres tilgang er den samme på store komplekse opgaver som på små specialiserede løsninger. De arbejder altid tværfagligt og helhedsorienteret. Derfor består deres hold også af højt specialiserede medarbejdere med meget forskellig baggrund. På den måde når de deres mål, som er at levere værdiskabende og bæredygtige løsninger.

Virksomheden blev grundlagt i 1956 af de danske civilingeniører Jørgen Kristian Nielsen og Konrad Rauschenberger og er i dag Danmarks tredjestørste rådgivende ingeniørvirksomhed. Drivkraften er dengang som nu en overbevisning om at samarbejde, gensidig læring og innovation er vejen til at skabe mest værdi for deres kunder.

De løser både lokale og globale udfordringer. NIRAS er en international virksomhed med kontorer i Europa, Afrika og Asien. De er ledende inden for bl.a. vandsektoren, miljøområdet og udviklingsbistand.

De er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.) og International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). Herudover samarbejder de gennem SEEN-netværket med nogle af de førende rådgivende ingeniørvirksomheder i Sverige, Holland og Frankrig.

Ejerforhold
Aktierne i NIRAS-Gruppen er ejet af NIRAS-Fonden (77%) samt ledere og medarbejdere (23%). Fondens hovedformål er som ejer af NIRAS-Gruppen A/S at fremme selskabets trivsel og beståen både i økonomisk henseende og i relation til personaleforhold og udvikling.


NIRAS
Vestre Havnepromenade 9
9000 Aalborg
www.niras.dk

Hjulmand & Kaptain

HjulmandKaptain er en vidensvirksomhed, hvor medarbejderne er den absolut vigtigste ressource. De lever så at sige af det, deres medarbejdere har mellem ørerne. Konstant kompetenceudvikling, gode arbejdsvilkår og plads til det hele menneske giver rammerne for, at deres medarbejdere kan udfolde sig – til fordel for deres kunder, virksomheden, medarbejderen selv og den verden vi lever i.

Deres værdigrundlag bygger på engagement, kompetence og nærhed og påvirker alt, hvad de gør.

Engagement
De arbejder for kunden.
De viser arbejdsglæde og hjælper hinanden.

Kompetence
De deler deres viden med kunden.

Nærhed
De sætter kunden i centrum
De giver plads til individet og det hele menneske.

Hjulmand & Kaptain
Badehusvej 16
9000 Aalborg
www.hjulmand-kaptain.dk

Rambøll Danmark A/S

Rambøll leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for byggeri, transport, byudvikling, vand, miljø og sundhed, energi, olie & gas og management consulting.

Rådgivende ingeniører og andre eksperter
Rambølls forretningsenheder i Danmark indgår i Rambøll Gruppen, der er en førende ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. Rambøll Gruppen beskæftiger 13.000 medarbejdere, heraf ca. 3.100 medarbejdere i Danmark, og har en betydelig tilstedeværelse i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Central- og Sydeuropa, Indien og Mellemøsten, suppleret med en markant repræsentation i Asien, Australien, Sydamerika og det sydlige Afrika.

Med næsten 300 kontorer i 35 lande lægger de vægt på lokal erfaring kombineret med en global vidensbase. De stræber altid efter at levere inspirerende og præcise løsninger, der gør en ægte forskel for vores kunder, slutbrugere og samfundet som helhed.

Rambøll arbejder inden for markederne: byggeri, transport, byudvikling, vand, miljø og sundhed, energi, olie & gas og management consulting.


Rambøll Danmark A/S
Bredevej 2, 2830 Virum
www.ramboll.dk

Deloitte

Deloitte Danmark er medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). De er Danmarks og verdens største revisions- og rådgivningsfirma og er sparringspartner for en stor del af dansk erhvervsliv og den offentlige sektor. De skræddersyr løsninger på tværs af fagområder lokalt og globalt.

Deloitte Danmark har i dag mere end 2.400 medarbejdere fordelt på 18 kontorer i Danmark og Grønland.

Deloitte
Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV
www.deloitte.dk

Fauercon ApS

faurcon logo

FaurCon is a consulting company that does advanced Finite Element Analysis using a number of different tools (Fe-map, ls-dyna, NASTRAN, ANSA, Tosca etc). They routinely work with highly non-linear problems and with advanced material models. FaurCon uses these tools to analyse structures, processes and products in many different areas such as wind energy and offshore technology. Their clients work with many different products therefore FaurCon has inhouse experience in many different areas.

FaurCon does design to specification and problem solving on existing structures as well as verification to code.

They are devoted to provide the best in mechanical engineering consulting within their main fields of expertise:

 • Strength and Fatigue Calculation
 • Construction
 • Optimization
 • Process Simulation
 • Vibrations Analysis


FaurCon ApS
Gravensgade 42, 9740 Brønderslev
www.faurcon.com

Arbejdsmiljøeksperten, Aalborg ApS

ARBEJDSMILJØEksperten A/S - sundt og godt arbejdsmiljø

ARBEJDSMILJØEkspertens idegrundlag er at drive rådgivende virksomhed inden for arbejdsmiljø og miljø med aktiviteter der knytter sig naturligt hertil. Målsætningen for virksomheden er at udføre rådgivning af ypperste kvalitet målt med international målestok. Fundamentet for deres løsninger er erfaring, ekspertise, innovation, konsistente arbejdsmetoder og teamwork. De leverer videnbaserede ydelser af høj kvalitet, der tilfører deres kunder værdi. De stræber altid efter at skabe løsninger der er med til at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår og samtidig sikrer en bæredygtig samfundsudvikling. Under hensyn til miljø og samfund skaber de betydelig værdi for:

 • Deres kunder
  Fordi tætte kunderelationer gør det muligt for dem at levere de ydelser der bedst passer til deres kunders behov.
 • Deres medarbejdere
  Fordi de tilbyder faglige og personlige udviklingsmuligheder gennem udfordrende arbejdsopgaver i et godt arbejdsmiljø.
 • Deres virksomhed og aktionærer
  Fordi de opnår gode økonomiske resultater og vækst.

Intelligente løsninger

En dimension mere – i ARBEJDSMILJØEksperten ser de det som deres mål altid at udfordre både opgaverne, kunderne og dem selv. På den måde skaber de intelligente løsninger der er meningsfulde i sig selv og som virker i sammenhængen. Derfor tænker de altid i helheder internt og sammen med deres samarbejdspartnere. Baseret på en tæt dialog med deres kunder søger de at integrere den enkelte løsning i sin kontekst ved at tage højde for alle de faktorer som har betydning for et vellykket resultat. Det skaber en dimension mere.

Arbejdsmiljøeksperten, Aalborg ApS
Algade 56
9000 Aalborg
www.ameksperten.dk

HV Engineering

hv engineering

HV Engineering was founded by Henrik Vejergang in April, 2009.

Initially, it was his intention to run HV Engineering as a sideline occupation, but owing to the increasing number of jobs, he decided to fully live out his dream. Therefore, since November 2010, he has offered consultancy services to a number of industries fulltime.

He graduated with a Master Degree in Mechanical Engineering from the University of Aalborg in 1994. Since then he has acquired profound knowledge of the maritime and wind business in particular.

Besides his theoretical foundation, he has also passed a four-year period of practical training as a car service technician.

His theoretical background combined with years of practical work experience gives him a solid base and a realistic/practical approach to solving any tasks at hand.


HV Engineering
Nørregade 14
9700 Brønderslev
www.hvengineering.dk

Haabendal Management

haabendal

Haabendal Management udfører løsninger til virksomheder der arbejder med offshore aktiviteter. De kan bla. indføre HSEQ systemer der er målrettet industri/produktion/fødevarer og energisektoren.

Deres speciale er små og mellemstore virksomheder med kun lidt eller ingen erfaring indenfor QEHS.

Haabendal Management har spidskomptencer indenfor QEHS, Lean, World Class Manufacturing. Og de kan derfor tilbyde en samlet løsning til optimering og effektiviseringer af virksomheders ledelsessystemer og interne drift.

Haabendal Management
Højstrupvej 16
9750 Østervrå

www.haabendalmanagement.dk