Alle indlæg af hubnorth

Sauer Roldskov – national og international succeshistorie

Advokatfirmaet Sauer Roldskov har i en årrække beskæftiget sig med at rådgive både danske og internationale virksomheder inden for sektoren vedvarende energi, herunder særligt indenfor vindmølleindustrien. Sauer Roldskovs mangeårige erfaring indenfor rådgivning betyder, at teamet i dag rummer nogle af Danmarks mest erfarne og kompetente rådgivere og kontraktforhandlere. Dette giver dem en klar fordel på markedet og betyder, at de i dag kan rådgive aktører på alle niveauer, herunder leverandører, energiselskaber, banker, investorer, projektejere, projektudviklere og rådgivere.

I Danmark har Sauer Roldskov haft stor succes med at rådgive danske virksomheder i blandt andet industrielle kontrakter. Blandt disse virksomheder er det danske energiselskab OK, som Sauer Roldskov har ydet juridisk rådgivning til i forbindelse med blandt andet udviklingen af vedvarende energiprojekter, samt rådgivning i forbindelse med erhvervelse og investering af vedvarende energiprojekter. ”

“Under samarbejdet har Sauer Roldskov udvist et højt juridisk niveau samt demonstreret indgående industriforståelse inden for sektoren vedvarende energi. Desuden er de hurtige og effektive i deres juridiske rådgivning,” siger Ole Sanggaard Andersen, som er udviklingschef hos OK.

Selv mener Sauer Roldskov, at det netop er deres indgående kendskab til branchen, som gør det muligt for dem at sætte sig ind i klienternes udfordringer for derved at kunne tilbyde den rette rådgivning. Ligeledes har Sauer Roldskov altid fokus på at være meget konkurrencedygtige på honoraret, da pris i dag i endnu højere grad end tidligere er et vigtigt parameter, når virksomheder vælger deres rådgivere.

Et tæt samarbejde med klienten er ligeledes et nøgleord hos Sauer Roldskov. De mener, at det er via dette samarbejde, at mulighederne for at udarbejde værdiskabende løsninger opstår.

“Vi mener, at værdiskabende løsninger bedst opnås, hvor faglighed suppleres med indgående forståelse for klientens virksomhed og det miljø, som virksomheden er en del af, ligesom vi tilstræber os på at indgå i et konstruktivt samarbejde med vores klienters øvrige rådgivere,” siger Christian Halskov Sauer, som er advokat og partner hos Sauer Roldskov.

Branchekendskab, samt den professionelle og kvalificerede rådgivning, er dermed omdrejningspunktet for det værdisæt, som ligger til grund for Sauer Roldskovs arbejdsetik.

“Vi er dedikeret til at rådgive vores klienter på højeste niveau såvel fagligt som etisk. Vi lægger vægt på at give vores klienter en hurtig og effektiv sagsbehandling. Det er vores overbevisning at den bedste løsning opnås i tæt direkte samarbejde med klienten. Vi ønsker samtidig at være tilgængelige og uformelle i vores rådgivning” fortæller Christian Sauer og fortsætter,”der er naturligvis stor forskel på klientens udfordringer og behov alt efter, om klienten eksempelvis er en international vindmølleproducent med mange tusind ansatte, eller klienten er en mindre nystartet underleverandør, der opererer i Danmark. Vores rådgivning tager derfor altid udgangspunkt i klientens udfordringer og behov.”

Også på det internationale marked har Sauer Roldskov opnået megen anerkendelse og erfaring da de i årenes løb har arbejdet sammen med, og rådgivet, en lang række internationale industriklienter. Sauer Roldskov er i dag rangeret som et Leading Firm inden for energisektoren blandt de mest anerkendte vurderingsinstitutter af advokatfirmaer i Europa.

Firmaet har blandt andet været ansvarlige for forhandling af vedvarende energi projekter med en samlet kapacitet på over 3000 MW fordelt på mere end 20 lande. Deres erfaring på det internationale marked betyder ydermere, at Sauer Roldskov i dag råder over et netværk, som omfatter de væsentlige aktører inden for vedvarende energi, hvilket blandt andet tæller leverandører, tekniske rådgivere og finansierede banker.

Sauer Roldskov har samtidig for alvor sat deres fingreaftryk på det internationale marked idet de, som et led i at udvide deres netværk, har samarbejdet med internationale advokatfirmaer beliggende i blandt andet Polen, Tyskland , UK, Italien og Spanien. Dermed har det været muligt for Sauer Roldskov at opbygge et branchekendskab, som ligeledes omfatter et nationalt og internationalt netværk, som i dag tjener som en klar gevinst for deres klienter.

Stor fremgang for nordjysk vindenergi

Den nordjyske vindmølleindustri overhaler resten af landet i vækst, konkluderer ny COWI-rapport.

Mens det går lidt tilbage for antallet af ansatte i den samlede danske vindmølleindustri, så er der stor fremgang i Nordjylland.

Antallet af ansatte i de 75 nordjyske virksomheder, der har vindmøller som kerneområde, er gået fra 3002 i første kvartal af 2010 til 4373 i andet kvartal af 2014. Det svarer til en stigning på 46 procent.

Det viser ny COWI-rapport, som har været i høring i Region Nordjylland og blandt andet bygger på særkørsler ved Danmarks Statistik.

Rapporten har delt vindmølleindustrien op i tre hovedområder: Produktion, fremstilling og handel, transport, bygge- og anlægsvirksomhed samt it, viden og forskning. Første brancheområde tegner sig for 84 procent af stigningen. De øvrige for 16 procent.

Dertil kommer den afledte effekt af stigningen hos underleverandører, hvilket ifølge statistikere ved blandt andet Region Nordjylland svarer til, at antallet af beskæftigede i vindmølleindustrien i Nordjylland kan ganges med op til tre.

Analysens flotte resultater er desto mere markant, da ingen af de store vindmøllevirksomheder har hovedkvarter i Nordjylland.

Dog tegner Siemens Windpower vingefabrik i Aalborg sig for en betydelig del af beskæftigelsen, men selv uden Siemens har udviklingstendensen været særdeles positiv, konkluderer rapporten, som er bestilt af vinmøllenetværket Hub North.

“Når vi besøger vores medlemmer, så har vi fornemmet fremgang og positiv stemning, men at resultatet er så flot, det overrasker mig alligevel positivt. Vi håber i al beskedenhed, at vi har været med til at skubbe lidt til den udvikling,” siger Henrik Wadmann, der er projektleder ved Hub North.

Der er i dag omkring 29.000 beskæftigede i vindmølleindustrien i Danmark.

Falstrup Consult

Management Consultancy

Falstrup Consult advises organisations in analysing their processes; recommend innovations which create added value for The Organisation in every respect.

FC offer to manage:

  • Project Management
  • Safety Coordination, Clients Responsibility
  • Safety Introduction Videos

Development & Implementation Management Systems, examples:

  • Risk Analysis & Risk Management, ISO 3100
  • Quality Management, ISO 9001
  •  Environmental Management, ISO 14001
  •  Health & Safety Management, OHSAS 18001, ISO 45001
  • Auditing, internal audit & Supplier Audit, ISO 19011
  • Certification audit, ISO 17021

www.falstrupconsult.dk 

Se eksempler på de ydelser, som Falstrup Consult yder herunder