Klimarapport lover kæmpevækst i vindindustrien

Klima

-Klimakommissionens rapport lover godt og viser, at vi i et erhvervsnetværk som Hub North ser rigtigt ved at satse stærkt og koncentreret på vindenergi.

Claus Holstein, formand i Hub North og administrerende direktør i Aalborg Havn, glæder sig over Klimakommissionens betænkning, som varsler massiv indsats på området for den vedvarende energi.

Fremtidens energi skal især komme fra vindmøller og biomasse, er budskabet fra kommissionen. Også selvom strømmen bliver dyrere, som kommissionens formand, professor Katherine Richardson, Københavns Universitet, understregede under offentliggørelsen den 28. september.

År 2050 er ifølge rapporten tidspunktet for frigørelsen af de fossile brændstoffer. Klima- og energiminister Lykke Friis bifalder Klimakommissionens anbefalinger, men er dog mere tilbageholdende med at lægge sig fast på en dato for den totale frigørelse af de fossile brændstoffer.

Ny tidsalder

– Jeg er ikke begejstret for tvang, men vi går ind i en ny energipolitisk tidsalder og vi må også gøre op med os selv, om pengene skal ud af landet ( til olielandene. Red.) eller om de skal blive her, sagde ministeren til TV2 News lige efter offentliggørelsen af betænkningen.

Hun hentydede til en sidegevinst i form af ”tusindvis af nye arbejdspladser” i Danmark”, hvis kommissionens anbefalinger følges op af lovgiverne og resulterer i en større satsning på den grønne energi i Danmark.

– Vi ser frem til, at Klimakommissionens anbefalinger bliver til virkelighed. Her står Jylland helt centralt og stærkt med Esbjerg i syd, Aalborg i nord og Århus i midten. Vi kan levere alle typer jobs og har for længst været på forkant med udviklingen indenfor vindenergi. Vi har infrastrukturen, havnene, forskningen og den industri, der skal til. Alene i Aalborg-området forudser jeg – uden at sætte tallet for højt – en vækst på 500 arbejdspladser i 2011 indenfor vindmølleindustrien, siger Hub North-formanden, Claus Holstein.

I 2009 udgjorde den danske vindmølleindustri 8,5 procent af hele den danske eksport. Beløbet svarede til 41,7 milliarder kroner.

Offshore-branchen vokser stærkt

Offshore Center Danmark har fået tildelt 27 millioner kroner af Syddansk Vækstforum under Region Syddanmark. Pengene er del af en samlet sum på 36 millioner kroner, som skal bruges på fem projekter til udvikling af offshore-branchen.

Offshore Center Danmarks har beregnet en vækst på 7000 danske offshore-stillinger i løbet af de næste 10 år. Det får antallet i branchen op på 20.000.

– Det er positivt, at der er en så stor tiltro til fremtiden, og det underbygger vores ambition om at skabe 7000 nye arbejdspladser i offshore-industrien inden år 2020. Danske virksomheder har kompetencen til at tage konkurrencen op om internationale opgaver, og vi gør et stort arbejde for at klæde mindre virksomheder på til at begå sig på et globalt marked, sagde direktør Peter Blach, Offshore Center Danmark på centrets årsmøde den 10. september.

250 danske virksomheder med tilsammen 13.000 ansatte arbejder i dag med olie, gas og havvindmøller.